Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold
18. august 2014 Af Christian Langelund Hansen

LEGO, leg og læring

I foråret 2014 afholdte Aalborg Bibliotekerne en række LEGO-workshops på flere af vores biblioteker. Dette har påkaldt sig opmærksomhed fra biblioteker rundt omkring i landet. Vi deler her vores viden og erfaring om projektet, og håber på at inspirere andre biblioteker.


Når legen er lærerig 
At være sammen med sine børn eller børnebørn er noget af det bedste i verden, men hvordan skaber biblioteket rammer, som giver forældre og bedsteforældre en gylden mulighed for kvalitetstid med de små størrelser? Aalborg Bibliotekerne ønsker at dele erfaringer fra bibliotekets LEGO-workshop som viser, at når børn og voksne sætter sig sammen om en bunke LEGO, sker der noget helt særligt. Selvom der aldersmæssigt er adskillige år mellem børn og voksne, indbyder LEGO-klodser til kreativ leg og hyggeligt samvær. Aktiviteten rummer samtidig et stort potentiale i forhold til dannelse af relationer mellem barn og voksen. 

At forstå sociale spilleregler
I foråret 2014 indbød Aalborg Bibliotekerne i flere omgange børn og voksne til et par timer i kreativitetens tegn. Med afsæt i, at LEGO-klodser kan sættes sammen på et utal af måder, var workshoppens formål at skabe eksperimenterende leg. LEGO er et unikt stykke legetøj, som støtter børns finmotoriske udvikling og evner til at tænke kreativt. Netop kreativitet er i mange facetter af tilværelsen en væsentlig kompetence at besidde, og derfor er det oplagt at overveje, hvordan et bibliotek i sit udbud af aktiviteter, kan forsøge at stimulere børns kreativitet. Ønsket var ligeledes, at biblioteket skulle være vært for aktivitet, der styrker børns tilegnelsens af værdier som trivsel, tålmodighed, og evnen til samarbejde. Legen og kommunikationen omkring legeklodser bidrager samtidig til, at børn styrker deres evne til at afkode sociale spilleregler. Som de følgende tre eksempler illustrerer, udfordrer LEGO-legen børnenes måde at agere på i sociale sammenhænge, og aktiviteten rummer derfor et stort socialiserende potentiale. 

To drenge på 3 og 5 år indleder midt i legen en større diplomatisk forhandling om en motorcykelhjelm til en LEGO-mand. Hjelmen har i begges øjne en enorm symbolsk værdi og er særdeles eftertragtet. Efter flere ihærdige forsøg på at indgå diverse byttehandler med andre spændende klodser, må den ældste dreng opgive. Den lille dreng er standhaftig og vil ikke af med hjelmen.

Denne episode illustrerer tydeligt, hvordan kommunikationen under legen ruster børn med færdigheder i at argumentere for deres synspunkter og sætte ord på tanker og følelser i forskellige situationer. Ligeledes at forhandle, lytte til og forstå hinanden. Disse færdigheder kan vise sig vigtige, når de overføres til andre sammenhænge. Eksempelvis i skolen eller i fritidsordningen.

I sin iver for at finde en bestemt klods, overser en dreng, at han uforsigtigt træder på en anden drengs byggeri, som bliver skadet ved kollisionen. Forurettet udstøder drengen et anklagende ”Hey!” Den anden dreng kvitterer prompte med ”Ej, Undskyld”, i et meget oprigtigt toneleje. Herefter forsætter han sin søgen og kravletur rundt i bunken, men i et mere roligt og opmærksomt tempo.

Eksemplet her illustrerer, at det at lege med LEGO på biblioteket, hvor andre børn er til stede, i opdragelsesøjemed kan have den fordel, at børnene øver sig i både at udvise tolerance og tage hensyn til hinanden. Barnet retter sin adfærd ind efter, hvilken adfærd omgivelserne forventer af ham.

En dreng leder fortvivlet efter den flyvemaskine, han netop har bygget, og som efter et øjebliks uopmærksomhed er forsvundet ud af syne. Han spejder febrilsk rundt i lokalet, hvorefter han spotter en mindre dreng som har flyveren i hånden. Med strakt arm, bølgende bevægelser og brummende motorlyd leger den lille dreng pilot, som med dyb koncentration manøvrerer flyet rundt i lokalet. Den store dreng giver den lille dreng lov til at lege videre med flyet og går i gang med at bygge et nyt fly.

Børn i mange aldre er repræsenteret, og eksemplet illustrerer, at legen indbyder til leg på tværs af alder. Legen udfordrer børns evner til at være sammen med børn, som ikke nødvendigvis har samme alder som dem selv. For de lidt større børn kræver det en vis overbærenhed overfor de mindre børn. Ligeledes må de små øve sig i at udvise forståelse for og respektere de ældre børns leg og til tider skrøbelige bygningsværker. Foruden forældre og deres børn, bedsteforældre og deres børnebørn, så valgte flere børnehaver og børnehaveklasser også at deltage i aktiviteten. Det er Aalborg Bibliotekernes opfattelse, at det er vigtigt at tilrettelægge aktiviteter, hvor biblioteket som institution, i sit udbud af tilbud til børn, indtænker et trivselsmæssigt og inkluderende aspekt. Workshoppen her bidrager til at forme og ruste børn med færdigheder til at begå sig i sociale sammenhænge. Samtidig bidrager legens iscenesættelse til, at lærere og pædagoger ser, hvordan børnene agerer i disse sociale sammenhænge, samt hvordan det enkelte barn fungerer i gruppedynamikken. Dette har stor betydning for lærerens og pædagogens forståelse for det enkelte barn, herunder relationsdannelse til det enkelte barn og i sidste ende det enkelte barns trivsel og inklusion i børnegruppen. Med eller uden byggetegninger?
Der blev bygget uden de klassiske byggetegninger, som følger med i pakken med LEGO. Derimod blev børnene præsenteret for en række forskellige piktogramkort, som gav dem et stikord til, hvad de kunne bygge. På den måde blev meget overladt til den frie fantasi samtidig med, at det for nogen børn var nødvendigt med en vis idéskabende og retningsgivende rammesætning for at komme i gang med at bygge. Børnene danner sig nogle forskellige indre forestillingsbilleder om det, de vil bygge sammen. Her er det en god samarbejdsøvelse for børnene at kunne blive enige om, hvor de enkelte klodser skal placeres. For de indre forestillingsbilleder er ofte forskellige. Børnene øver sig dermed i at sætte ord på deres tanker, som kan være en god egenskab at besidde, når disse tanker skal omsættes til handling i en social kontekst. 
Samarbejdet og samtalerne omkring, hvordan klodserne skal sammensættes, styrker samtidig båndet mellem voksne og deres børn. Når de sammen bygger finurlige figurer eller flotte fartøjer, har LEGO-klodsen som genstand en helt unik funktion. De farverige firkanter gør nemlig, at barn og voksen deler en god oplevelse og har hinandens opmærksomhed. Noget der i en travl hverdag, ofte kan være en mangelvare. Nærvær er nøgleordet. Netop dette aspekt er et tungtvejende argument for, at det kan være noget særligt at lege med LEGO sammen på biblioteket, selvom ungerne måske selv har masser af LEGO derhjemme. Ved at bringe LEGO-legen ind på biblioteket, og ud af den normale kontekst – børneværelset eller dagligstuen – opstår der mulighed for at dele hinandens opmærksomhed på en ny måde, hvor de huslige pligter ikke trænger sig på som et forstyrrende element.

At blive mødt i øjenhøjde
Bunken af LEGO-klodser var enorm og var spredt ud over gulvet. Børnene kravlede rundt mellem hinanden og ledte ofte efter bestemte klodser til deres byggeri. Når de fandt klodsen de ledte efter, opstod der spontan glæde, og børnene vendte stolte tilbage til de voksne, som skulle se deres fund. ”Se hvad jeg har fundet!” I sådanne situationer opstår der nogle momenter, hvor børnene modtager en anerkende opmærksomhed fra den voksne, og barnet får en god succesoplevelse. Sådanne oplevelser har i sidste ende en positiv betydning for barnets trivsel. LEGO-klodserne forener og forbinder, og måske bærer klodserne endda på minder fra de voksnes egen barndom. Det kan virke klodset for de voksne at kravle rundt på gulvet for at lege, men børnene elsker at blive mødt i øjenhøjde og værdsætter de voksnes deltagelse og indlevelse. Dét at børn tidligt forbinder biblioteket med et sted, hvor der høstes succesoplevelser, kan potentielt have en gunstig effekt og positiv afsmitning på, hvordan man senere i livet kommer til at opleve og anvende bibliotekets tilbud. 
Med LEGO-kloderne som brobygger skabes der eksperimenterende leg, der animerer til fantasi og fordybelse, nærvær og nysgerrighed. Når man leger med LEGO på biblioteket, kan de fabelagtige klodser skabe et herligt socialt samlingspunkt. Klodserne inspirerer børnene til at konstruere de sejeste figurer, fartøjer, maskiner, bygningsværker. Kun fantasien, tålmodigheden og stædigheden sætter grænser. Af det udspringer spontane praksisfællesskaber og vigtig læring på uformel vis. Helt i tråd med vores øvrige bibliotekstilbud.    

Fakta
Sådan gjorde vi: 
- Vi indkøbte LEGO for 8000 kr. En solid blanding af de velkendte basisklodser, samtidig med en del særlige klodser såsom cykler, mænd, hjul, blomster, skattekister etc. Vi købte også en del plader til at bygge på. 
- Karavanen med LEGO-klodser tog rundt på fem forskellige biblioteker. Vi inviterede lokale børnehaver og 0. klasser til at komme. Samtidig var dørene åbne for øvrige gæster, som ikke skulle tilmelde sig. 
- Gennemsnittet af gæster var ca. 35 børn og 10 voksne pr. workshop. 
- Tilbagemeldinger fra pædagogerne var positive. De kunne se et potentiale i at lege med LEGO på biblioteket.
- Det kunne med fordel overvejes, om det er hensigtsmæssigt at afholde én samlet workshop henvendt til både institutioner og til andre gæster, da enkelte børn, som var til stede med mor, far eller bedsteforældre, oplevede tilstedeværelsen af de mange børnehavebørn som en smule overvældende. Her et det væsentligt at overveje, hvorvidt arrangementets struktur kan favne begge målgrupper samtidig.   

Vi planlægger at afholde endnu en turné med LEGO-klodserne næste år.