Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
07. maj 2014 Af Claus Buur Rasmussen

Når kommunen går på facebook

Der sker en helt masse, når en kommune går på Facebook. Pludselig har man mange nye ’venner’, og det stiller helt nye krav til kommunikationen.

Odder Kommune var blandt de allerførste kommuner i Danmark til at komme på facebook. Allerede ved juletid 2008 oprettede vi en gruppe, som borgerne kunne melde sig ind i. Det skete primært ud fra overvejelsen om at afprøve denne nye kanals muligheder: www.facebook.com/odderkommune. 

Strategi
Den lidt eksperimenterende tilgang blev i 2012 afløst af en egentlig strategi for Odder Kommunes tilstedeværelse på facebook. Heri hedder det bl.a.: 

• Vi er på facebook for at understøtte den demokratiske dialog med borgerne.
• Vi er på facebook for skabe opmærksomhed, knytte netværk, gå i dialog, lytte og udvise åbenhed.
• Vi er på facebook for at vi kan nå borgerne, hvor de er – og ramme nye målgrupper.
• Vi er på facebook i et samspil med Odder Kommunes øvrige kommunikation.
• Vi er på facebook med den intention, at siden skal formidle nyheder og aktiviteter fra Odder Kommune.

Siden skal være en direkte og uformel kanal for dialog med borgerne om aktiviteter i Odder Kommune, og siden skal være en kanal, hvor borgerne kan henvende sig med spørgsmål til Odder Kommune. 

Over 4000 venner!
Vi har ikke haft et mål om, at et bestemt antal af kommunens borgere skulle gå ind på facebook og ’like’ os. Måske ville 1000 gøre det, og det ville vi nok have været tilfredse med. I dag har vi over 4000 ’likes’ og er Danmarks største kommunale facebook-side ift. indbyggertal. Odder kommune har knapt 22.000 indbyggere, og vi har således kontakt til mellem hver sjette og hver femte borger. 

Nogle gange har vi spurgt os selv: Hvorfor vil alle disse mennesker være venner med deres kommune? Skulle de ikke hellere være venner med boldklubben eller biografen? Svaret ligger lige for: Folk føler sig som en del af kommunen, de er en del af et community, der handler om det at bo i Odder Kommune – på godt og ondt. Derfor vil borgerne gerne komme med input, når vi efterlyser forslag til nye gadenavne og når vi spørger dem om, hvad vi skal gøre for at tiltrække flere borgere. 

Kommunens andet ansigt 
Forklaringen på de mange ’likes’ er også, at vi har været tro mod vores strategi, og især er det tydeligt, at brugerne rigtig godt kan lide uformelle opslag. Fx når vi hylder folkene fra Vej & Park, der beskærer træer. Når vi viser billedet af en kvindelig borgerservicemedarbejder, der skovler sne på rådhusets trappe under pedellens ferie. Når vi bringer historien om enkemanden, der giver chokolade til en hjemmehjælper og en sygeplejerske, som tak for den pleje, de har ydet hans døende kone. Når vi laver aprilsnar med byrådet som synkronsvømmere. 

Facebook er med andre ord en glimrende kanal til at give kommunen et andet ansigt, ved fx netop at sætte ansigter på nogle af kommunens dygtige og engagerede medarbejdere. 

Sammenhæng med hjemmeside
Men det er også et kanal, hvor vi kan fortælle de vigtige nyheder. Som fx at byrådet har vedtaget en ny plan for Fremtidens Dagtilbud. At kommunens iPad-projekt får topkarakter af svenske forskere. At antallet af børnefødsler er faldet. Oftest linker vi til nyheder på OdderNettet, hvorved vi får mere trafik på hjemmesiden. Værdien af denne sammenhæng mellem facebook og kommunens hjemmeside kan ikke beskrives bedre end, da min egen kone sagde ”Jeg går ALDRIG ind og læser nyheder på kommunens hjemmeside, men jeg ser ALT på facebook-siden! 

Facebook kan ikke erstatte eller afløse hjemmesiden. De to medier supplerer hinanden på bedste vis, og hjemmesiden er det sted, hvor borgerne til enhver tid kan fordybe sig.

Gennem lydmuren
I forbindelse med kommunalvalget indtænkte vi facebook i kommunikationsstrategien for valgaftenen. Allerede kl. 20.25 kunne vi lægge det første resultat fra Tunø på facebook, og få minutter efter fulgte resultatet fra Alrø. Resultater blev fulgt op af prognoser, og de facebook-brugere, der sad derhjemme med deres smartphones, iPads og PC'ere, fik på den måde en meget tidlig indikation på, at et magtskifte var på vej. Meget tidligere end de kunne høre om det i radioen, se det på tv eller læse om det på avisernes netsider. 

Ud over tekstopslag bragte vi små videoer, optaget og redigeret på iPads og derefter lagt på facebook. Interessen var enorm: 2500 visninger, 2700 visninger, 4500 visninger - og interviewet med den nyvalgte borgmester bragede gennem lydmuren med over 10.000 visninger! 

Flere kritiske indlæg
Vi vil ikke male et rosenrødt billede af at være på facebook. Selv om man har mange ’venner’, skal man gøre sig klart, at ’vennerne’ kun er ’venner’ indtil man træder dem over tæerne. Da byrådet vedtog at lukke nogle institutioner (for at tage højde for det faldende børnetal, men også med et vældigt kvalitetsløft til de tilbageværende institutioner), skrev en borger: ”Odder kommune er til og lukke op og skide i. Jeg synes lige i skulle prøve og lade vær med og træffe noget før i måske har holdt møde på hver børnehave I vil lukke så i kan høre hvad vi forældre synes og ikke hvad i på kommunen mener.” 

Man kan diskutere sprogbruget i synspunktet, men det udtrykker uden tvivl hvad mange forældre i de berørte institutioner mener. facebook er således også en kanal, hvor synspunkter kan fremføres, og hvor man stille spørgsmål – og få svar! 

Bosætning
Facebook kommer til at spille en væsentlig strategisk rolle i Odder Kommunes bestræbelser for at skaffe flere tilflyttere. Vi har også ’venner’ i Aarhus Kommune, og vi vil bruge facebook til fortællinger om ”det gode liv”, som det leves i vores lille kommune: Børnefamilier, der trives i den lille kommune, der på trods af sin lidenhed rummer en rigtig by med alle de faciliteter, man har brug for. 

Også på institutioner
Facebook kan med succes anvendes som kommunikationskanal på visse kommunale institutioner. Biblioteket er selvfølgelig med og gøre det smadder godt. Men et eksempel er også Institutionen Aahusene, som er et bosted for udviklingshæmmede. De har fx lavet en facebook-side, hvor beboerne er vældigt engagerede i at lave opslag om deres hverdag. 

Med facebook-siden har de pårørende fået en langt bedre mulighed for at kunne følge med i beboernes hverdag end de ellers har haft mulighed for gennem institutionens hjemmeside og nyhedsbreve. ”Dejligt at kunne følge med i jeres liv!”, skrev en pårørende til Aahusene til nylig. Nært og vedkommende!