Gå til sidens indhold
11. maj 2014 Af Louise Eltved Krogsgård

Josefine Ottesens læsefamilier i Brønderslev

Brønderslev Kommune samarbejder med den kendte forfatter Josefine Ottesen og sætter læsefamilier på dagsordenen i kommunen. Som nogle familier kan samles om fodbold, håndbold og madlavning er læsning også en oplagt fælles interesse for hele familien. Josefine Ottesen har udviklet et nyt og spændende læseklubskoncept, som henvender sig til hele familien – og 16 familier fra Brønderslev Kommune har sagt ja til at være med. Ideen er at samle familierne i en tid, hvor mere og mere segmenteres og gøres specifikt mod udvalgte målgrupper, i familielæseklubben er udgangspunktet det modsatte. Vi kan alle mødes om den gode historie og med hvert vores udgangspunkt gå på udforskning sammen i et eventyrligt univers.

Første%20workshop%20med%20de%2016%20familier    Alle%2016%20familier,%20Josefine%20Ottesen%20og%20Kulturkonsulent%20Inger%20Aarup-Kristensen    Godnatlæsning%20ved%20Josefine%20Ottesen%20inden%20alle%20skulle%20hvert%20til%20sit

Brønderslev Kommune samarbejder med den kendte forfatter Josefine Ottesen og sætter læsefamilier på dagsordenen i kommunen. Som nogle familier kan samles om fodbold, håndbold og madlavning er læsning også en oplagt fælles interesse for hele familien. Josefine Ottesen har udviklet et nyt og spændende læseklubskoncept, som henvender sig til hele familien – og 16 familier fra Brønderslev Kommune har sagt ja til at være med. 

Ideen er at samle familierne i en tid, hvor mere og mere segmenteres og gøres specifikt mod udvalgte målgrupper, i familielæseklubben er udgangspunktet det modsatte. Vi kan alle mødes om den gode historie og med hvert vores udgangspunkt gå på udforskning sammen i et eventyrligt univers. Det handler om den almenmenneskelige historie som lærer os alle om ”det gode og det onde”, ”det rigtige og det forkerte”, og hvordan vi som mennesker ofte står lige der midt i mellem. 

I læsefamilieklubben kan familierne sammen udforske de veje sammen. 16 familier er efter en ansøgningsrunde udvalgt som læsefamilier, de har alle skrevet og motiveret, hvorfor det netop var dem, som skulle være med i det spændende projekt. Familierne tæller tilsammen 70 personer store som små og er fra hele kommunen. Flere af familierne rækker ud over flere generationer og har både bedstemor og bedstefar samt far, mor og børn med. Alle har de det til fælles at de søger den store læseoplevelse både i familien og sammen med andre. 

Forfatter Josefine Ottesen har i samarbejde med Brønderslev Bibliotek og kommunens kulturkonsulent udviklet helt nye perspektiver på det at læse sammen, som nu skal afprøves på de 16 familier. Det helt unikke ved denne oplevelse er, at bogen som familierne skal læse ikke er udgivet endnu, og først kommer ud til andre læsere til oktober. Dermed bliver familierne indviet i en hemmelig klub, hvor de hver har fået en læsepakke til at udfolde universet omkring bogen: ”Helgi Daner”. 

Familielæseklubberne skal i første omgang køre frem til oktober, hvor de afslutter bogen samtidig med at den udkommer i resten af Danmark. Familierne skal mødes fysisk 4 gange, men derudover er både facebook tilknyttet som platform samt boggnasker.dk. Efter forløbet med ”Helgi Daner” vil familierne blive tilbudt nye bøger at læse videre i som familielæseklub. 

At læse sammen
Oplevelsen ved at læse sammen eller få læst højt kender de fleste, og i familielæseklubberne er der fokus på læsning som en social oplevelse; en måde at blive klogere på sig selv, andre og verden. Familien er stadig en af de vigtigste sociale enheder i vores liv, uanset alder, og familier der deler en fælles interesse har en stærk fælles identitet. 

Læsning som fælles interesse vil give familierne et fokus, som de hver især kan trække på, og som er med til at forme familierne. Det handler om en sproglig udvikling gennem hele livet, og de vaner familierne har omkring læsning, som bliver en del af barnets opfattelse af læsning. Bourdieu taler om det i sit begreb habitus, hvordan den sproglige habitus også binder sig til den større forståelse vi har sammen, hvordan vores relationer hører sammen (Pierre Bourdieu ”Den praktiske sans”, 2007). 

Det handler om normer, vurderinger og fordomme som skabes eller forstærkes gennem sproget. Det at læse sammen udvider horisonterne i familien og nuancerne både i sproget og opfattelsen af omverdenen. 

Psykologen David Comer Kidd fra The New School for Social Research i New York, USA har i sin nyeste forskning belyst (Videnskab.dk ), hvordan skønlitteratur øger evnen til at forstå andre menneskers tanker og følelser. Noget som kan gøre os til mere empatiske og bedre fungerende mennesker. Det handler om evnen til at mærke andre og empatisk kunne føle med hovedpersoners færden og udfordringer, som var det ens egne. 

Valdemar på 12 år er en af deltagerne i en læsefamilie, han fortæller om, hvad empati betyder, når han sætter sig ind i, hvordan en af personerne i bøgerne har det: ”Det er ligesom en kopimaskine inden i, når man læser noget kan man kopiere det indeni sig selv”. 

Læsning starter langt inden børn kan læse selv og har lært bogstavernes lyde og sammensætninger. Læsning begynder allerede ved det nyfødte barn som et spirende frø, der vokser med børnene. Den spirende tilgang til læsning er det der også kan betegnes som literacy-begrebet og i denne sammenhæng family literacy (Carina Fast, ”Literacy – I familie, børnehave og skole”, 2009). 

Udvikling af literacy er næret af samspil og aktiviteter med forældre, søskende og kammerater i brug af bøger, spil og andre materialer. Ud fra denne tankegang er læse- og skive kompetencer ikke tilknyttet skolens læring alene men et udviklingsperspektiv på det hele liv. Læringen sker kontinuerligt som et resultat af samvær med andre mennesker, derfor er tanken om familielæseklubberne oplagte til sammen at lave den udforskning af sproget i både lege- og tekstuniverser. 

Josefine Ottesen fortæller om sine tanker for, hvad familielæsning handler om: ”Litteraturen er et unikt medie, der, fordi det kræver afkodning og refleksion for at give mening, skaber basis for samtaler og overvejelser om moralske dilemmaer og handlemuligheder, der kan gøre os klogere på os selv og dem, vi deler liv med.” 

Det handler altså om en dialogisk tilgang til læsning, at det ikke kun er en enkeltmands oplevelse, men noget der kan styrke og udvikle fælleskabet som familie. ”Helgi Daner” egner sig godt til familielæseklubben, fordi den kan læses af alle aldre. 

Ideen med familielæseklubberne er også at nedbryde de prædikater vi ofte har på bøger, om de egner sig til den ene eller anden alder. Det fortællende univers har jo netop den styrke, at du kan læse den ud fra din egen alder og livssituation og få perspektiver på der, hvor du er i tilværelsen. 

Aktiv læsning 
Læsning handler ikke kun om det skrevne ord, og derfor er tilgangen til læsning tænkt bredt i læsefamilieklubberne. Familierne har hver fået en læsepakke som indeholder forskellige udgaver af bogen. Der er en helt hemmelige prøvetrykt udgave af bogen, der er en e-bog og en lydbog. På den måde kan familierne gå til bogen, som de har lyst til det. Der er også et fyldigt referat af bogen, som går under betegnelsen ”læs bogen på en time”, så alle kan være med, også selv om familien skulle have læst foran, så kan referatet tages i brug til en overhaling indenom. 

Ideen med pakken er at skabe en læseoplevelse som er en aktiv proces; læsning der giver mening, diskussioner og forskellige perspektiver. Derfor er der også i bogpakken et sæt billedkort med personerne fra bogen, personkort som kan bruges til at lege og snakke om bogen. Der er i kassen forslag til anvendelsen af disse personkort, men familierne kan frit bruge dem som de har lyst, og det er meningen at de kan bidrage med ideer til andre aktiviteter. 

Familierne skal fire gange mødes på biblioteket frem til oktober, hvor forløbet afsluttes med en event der fejrer læseklubberne og udgivelsen af ”Helgi Daner”. Den første gang mødtes familierne på Brønderslev Bibliotek, hvor de modtog deres læsepakke og mødte Josefine Ottesen. Familierne fik startet deres egen familielæseklub op ved at lave navn, motto og våbenskjold for deres familie. 

Til bogen hører der også en musik cd også af Josefine Ottesen og på den første aften sang alle familierne en af sangene med på den nydigtede folkevise på 16 vers om Helgi Daners færd. Inden aftenen sluttede læste Josefine Ottesen prologen til bogen op som godnatlæsning. Foruden familiernes eget læsekit via kasserne er der også tilknyttet digitale universer på både facebook og boggnasker.dk. 

På facebooksiden er Josefine Ottesen selv aktiv og kan således kommentere og svarer på spørgsmål fra læsefamilierne. Boggnasker.dk er også med i projektet, dog endnu på en helt hemmelig side udelukkende for de 16 læsefamilier i Brønderslev Kommune, men siden bliver offentliggjort når bogen er udgivet i oktober. Her kan alle skrive med på historierne af de karakterer som kun kort optræder i bogen. Der er altså mulighed for at udfolde universet ud fra læsefamiliernes egne tanker omkring universet for Helgi Daner. 

I Brønderslev Kommune er de 16 familier nu i gang med Josefine Ottesens univers om Helgi Daner, en bog der også sætter familien i gang med at diskutere og reflektere over almenmenneskelige begreber som rigtig og forkert og hvordan livet nu var gået, hvis det var drejet i en anden bane. 

Familielæseklubberne skal gerne bane vejen for en lang række nye læsefamilieklubber landet over, som Josefine Ottesens materialer bliver tilgængeligt for andre efter forløbet slutter i Brønderslev.