Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

5

 • 20. maj 2014 Når de unge er målgruppen - om formidling af klassisk musik

  Herlev Bibliotek forsøger at nå de unge som målgruppe med en lidt utraditionel tilgang, som samtidig hænger sammen med den succes og nye formidlingsform, som de klassiske musiklytteklubber og DR Klub Klassisk har opnået på en lang række biblioteker. I samarbejde med en gymnasielærer og hans musikklasse har vi arrangeret særskilte musikarrangementer, hvor eleverne bliver præsenteret for samme program som den oprindelige klassiske lytteklub. Eleverne er lydhøre, interesserede og glade for afveksling i forhold til den sædvanlige klasseundervisning. Læreren får formidlet sit undervisningsstof på en konstruktiv og inspirerende måde, og for biblioteket lykkes det at få de unge i tale. Der er således tale om en win-win-situation for alle parter, der varmt kan anbefales.

  Læs mere
 • 11. maj 2014 Josefine Ottesens læsefamilier i Brønderslev

  Brønderslev Kommune samarbejder med den kendte forfatter Josefine Ottesen og sætter læsefamilier på dagsordenen i kommunen. Som nogle familier kan samles om fodbold, håndbold og madlavning er læsning også en oplagt fælles interesse for hele familien. Josefine Ottesen har udviklet et nyt og spændende læseklubskoncept, som henvender sig til hele familien – og 16 familier fra Brønderslev Kommune har sagt ja til at være med. Ideen er at samle familierne i en tid, hvor mere og mere segmenteres og gøres specifikt mod udvalgte målgrupper, i familielæseklubben er udgangspunktet det modsatte. Vi kan alle mødes om den gode historie og med hvert vores udgangspunkt gå på udforskning sammen i et eventyrligt univers.

  Læs mere
 • 07. maj 2014 Motiverede 9. klasser på biblioteket

  Udskolingsklasserne på biblioteksbesøg kombineret med en aktuel opgave, nemlig et danskfagligt oplæg og gennemførelse af synopseskrivning efter kravene i prøveform B. Afholdelse af biblioteksorientering i forbindelse med en konkret opgaveløsning motiverer og giver biblioteksbesøget mening for eleverne. Løsning af opgaven på stedet bevarer fokus og viser biblioteket som et relevant læringssted. Der var stor interesse fra lærerne.

  Læs mere
 • 07. maj 2014 Når kommunen går på facebook

  Der sker en helt masse, når en kommune går på Facebook. Pludselig har man mange nye ’venner’, og det stiller helt nye krav til kommunikationen.

  Læs mere
 • 05. maj 2014 Bibliotekaren der tog springet: Fra en stor brik i et lille spil, til en lille brik i et stort spil

  Efter 14 år som uddannelsesbibliotekar på Pædagoguddannelsen tog jeg springet og blev bibliotekar på et folkebibliotek, med særligt fokus på undervisning og unge uddannelsessøgende. Jeg sagde farvel til det trygge og kendte, et lille uddannelsesbibliotek med få kolleger, og goddag til det nye og ukendte på Randers Bibliotek . Jeg gik fra at være en stor brik i et lille spil, til at være en lille brik i et stort spil. Mit hjerte banker stadigvæk for studerende, læring og det gode møde. Det har været sundt og udfordrende at få tæppet revet væk og gå fra ekspert til novice. I artiklen kan du også læse om mine tanker og erfaringer med biblioteksbetjening af uddannelsesinstitutionerne. Hvordan kan vi samarbejde om at fremme de studerendes informationskompetencer?

  Læs mere