Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

12

 • 08. december 2014 Samarbejde mellem biblioteker og skoler

  Der er blevet afholdt to netværksmøder i hhv. København og Odense med fokus på læsesvage børn og unge. Målet var at få bibliotekarer og undervisere til at udvikle samarbejdet mellem bibliotek og skole til fordel for den gruppe af børn og unge, der møder mange udfordringer og bump på deres vej gennem skole- og uddannelsessystemet. Antropologistuderende Katia Kromann Nielsen fortalte ved begge møder meget medlevende om de udfordringer, der er ved at være ordblind studerende. ”Da jeg fandt ud af, at jeg var ordblind blev jeg både lettet, glad, vred og ked af det. Indtil da havde jeg brugt længere tid på studierne end mine medstuderende og tænkt, at jeg nok bare var lidt dummere og derfor måtte arbejde dét hårdere.”

  Læs mere
 • 05. december 2014 KidSmart læring

  Det første år er nu gået med KidSmart samarbejdet mellem Brønderslev Bibliotek og 10 daginstitutioner i kommunen, og derfor er de første erfaringer nu i hus. Lige siden begyndelsen har der været en lystbetonet opbakning og et stort engagement omkring projektet – både fra daginstitutionerne og forældrene – og et stort ønske fra alle partnere om at videreføre samarbejdet ind i fremtiden. Alle daginstitutionerne kan med samlet stemme se det fornuftsbetonede i, at der tænkes digital dannelse ind i det daglige arbejde for således at klæde børnene bedre på med henblik på deres nuværende samt videre livslæring og uddannelse. ”Den digitale dannelse er kommet for at blive, men børn skal dog stadig være fysiske.” – Louise Larsen, Børnehaven Midgård. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og IBM.

  Læs mere
 • 01. december 2014 Biblioteksudstillinger – fra mavefornemmelser til konkret viden

  Udlåner bøger bedst, hvis de står eller ligger? Er forsider den mest optimale måde at præsentere en bog på? Hvor i biblioteket udlåner en udstilling bedst? Disse og flere spørgsmål er blevet behandlet i projektet ’Biblioteksformidling - fra ORD til DATA til HANDLING’. Biblioteksudstillinger kan blive markant bedre, hvis man måler på udlånet. Hvis vi har nogle tal på, HVOR og HVORDAN man bedst muligt udstiller, så kan biblioteksmedarbejderne selv bestemme, HVAD de udstiller. I projektet er der derfor lavet en række forsøg, som efterprøver forskellige mavefornemmelser indenfor udstillingspraksis. Det har resulteret i en række fingerpeg, der kan fungere som inspiration for, hvordan man nemt kan måle på egne udstillinger samt til hvilke aspekter, der skal overvejes, når man udstiller.

  Læs mere