Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

2014

 • 08. december 2014 Samarbejde mellem biblioteker og skoler

  Der er blevet afholdt to netværksmøder i hhv. København og Odense med fokus på læsesvage børn og unge. Målet var at få bibliotekarer og undervisere til at udvikle samarbejdet mellem bibliotek og skole til fordel for den gruppe af børn og unge, der møder mange udfordringer og bump på deres vej gennem skole- og uddannelsessystemet. Antropologistuderende Katia Kromann Nielsen fortalte ved begge møder meget medlevende om de udfordringer, der er ved at være ordblind studerende. ”Da jeg fandt ud af, at jeg var ordblind blev jeg både lettet, glad, vred og ked af det. Indtil da havde jeg brugt længere tid på studierne end mine medstuderende og tænkt, at jeg nok bare var lidt dummere og derfor måtte arbejde dét hårdere.”

  Læs mere
 • 05. december 2014 KidSmart læring

  Det første år er nu gået med KidSmart samarbejdet mellem Brønderslev Bibliotek og 10 daginstitutioner i kommunen, og derfor er de første erfaringer nu i hus. Lige siden begyndelsen har der været en lystbetonet opbakning og et stort engagement omkring projektet – både fra daginstitutionerne og forældrene – og et stort ønske fra alle partnere om at videreføre samarbejdet ind i fremtiden. Alle daginstitutionerne kan med samlet stemme se det fornuftsbetonede i, at der tænkes digital dannelse ind i det daglige arbejde for således at klæde børnene bedre på med henblik på deres nuværende samt videre livslæring og uddannelse. ”Den digitale dannelse er kommet for at blive, men børn skal dog stadig være fysiske.” – Louise Larsen, Børnehaven Midgård. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og IBM.

  Læs mere
 • 01. december 2014 Biblioteksudstillinger – fra mavefornemmelser til konkret viden

  Udlåner bøger bedst, hvis de står eller ligger? Er forsider den mest optimale måde at præsentere en bog på? Hvor i biblioteket udlåner en udstilling bedst? Disse og flere spørgsmål er blevet behandlet i projektet ’Biblioteksformidling - fra ORD til DATA til HANDLING’. Biblioteksudstillinger kan blive markant bedre, hvis man måler på udlånet. Hvis vi har nogle tal på, HVOR og HVORDAN man bedst muligt udstiller, så kan biblioteksmedarbejderne selv bestemme, HVAD de udstiller. I projektet er der derfor lavet en række forsøg, som efterprøver forskellige mavefornemmelser indenfor udstillingspraksis. Det har resulteret i en række fingerpeg, der kan fungere som inspiration for, hvordan man nemt kan måle på egne udstillinger samt til hvilke aspekter, der skal overvejes, når man udstiller.

  Læs mere
 • 26. november 2014 Klassefighten - En dyst i læsning

  Hvordan får man folkeskoleeleverne til at læse mere i deres sommerferie, uden ”tvang” eller sure formaninger? Varde Bibliotek forsøger med fest og kampgejst i en stor læsedyst, som breder sig over hele Varde kommune.

  Læs mere
 • 21. november 2014 MIX - Åben en digital verden omkring gode børnebøger

  MIX er en mobilportal til børnebibliotekets vifte af viden og litteratur, og tilbyder inspiration og overraskelser ved at scanne en QR-kode på udvalgte bøger. MIX-projektet er resultatet af et samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker, og grundidéen er at gøre læsning mere sjov og benytte de gadgets, børn bruger hele tiden – smartphones og tablets. Læs mere om projektet i denne artikel.

  Læs mere
 • 27. oktober 2014 Det professionelle biblioteksværtskab ved Aalborg Bibliotekerne

  I Perspektiv nummer 8, 2014 kunne vi læse om tiltagene på Tårnby Bibliotek, hvor de arbejder med bl.a. opsøgende betjening, stående frontpersonale m.v. I det følgende kan I få et indblik, i hvordan vi i Aalborg Bibliotekerne I snart fire år har arbejdet målrettet med værtskab i form af bl.a. uniformering, floorwalking, målrettet uopfordret formidling, briefing og debriefing af vagthold, standard ved indmeldelser, en generel service standard samt Mystery shopping som målemetode på både det individuelle og organisatoriske niveau. Det vigtigste er dog den kontinuerlige italesættelse af de daglige dilemmaer, der sikrer det fortsatte fokus på det gode værtskab hver eneste dag og i betjeningen af hver eneste gæst. Det professionelle biblioteksværtskab er både personlig adfærd og faglighed.

  Læs mere
 • 21. oktober 2014 Dyt, dyt ska’ vi byt’? - Erfaringer fra jobrokade

  Når flere veletablerede afdelinger skal sammenlægges, kan det godt gå hen og blive en kaotisk oplevelse. I 2016 skal University College Lillebælts uddannelser i Odense samles i et fælles campusbibliotek. Det får betydning for arbejdsgangene på biblioteket samt for personalet, der nu skal indgå i en helt ny hverdag med flere kollegaer og nye arbejdsopgaver. For at imødekomme disse strukturændringer og give bibliotekspersonalet en bedre forståelse af hinanden inden sammenlægningen, blev det besluttet at sende personalet i jobrotation mellem de nuværende afdelinger. Dette skal ses som et led i at tage ’de værste problematikker’ i opløbet, samt give mulighed for at skabe nye ideer til udformningen af det nye campusbibliotek. Den første jobrokade fandt sted i maj 2014.

  Læs mere
 • 01. oktober 2014 Reportage fra en (indskudt) hverdag på biblioteket

  Man forventer ikke at blive mødt af stavefejl på et bibliotek, men fra september til december 2014 vil det netop være tilfældet på Frederiksberg Hovedbibliotek. Her har billedkunstner Gudrun Hasle skabt installationen Indskut Værdag særligt til biblioteksrummet. Her er nogle af kategoriseringskiltene med emneord blevet skiftet ud med Gudrun Hasles sætninger, så i stedet for f.eks. biografi eller samfundsforhold står der nu ”jeg smilger når jeg er navøs” og ”jeg skal være klåv”.Udstillingen med de mange stavefejl skulle gerne være med til at bryde ind i lånernes vante brug af biblioteket og give dem en oplevelse af, hvor svært det egentlig er at læse som ordblind.

  Læs mere