Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

6

 • 27. juni 2012 Spontanitet og bekymring i virkelighedens køreplan

  I over et år har Ramasjangbussen besøgt danske børnebiblioteker med quizkonceptet RamaChancen – i over et år har børnebibliotekarer over hele landet på forhånd været nervøse og spændte på bussens besøg på netop deres bibliotek og i over et år, er der rigtig mange børn der har besøgt deres lokale bibliotek som ramasjangpublikum og strakt hals for at komme med i live optagelserne.

  Læs mere
 • 20. juni 2012 Tanker i et tog - kursus i kildekritik

  I efteråret 2010 var jeg på kursus i kildekritik på IVA i København. Det var en rigtig spændende dag, som satte tanker og refleksioner i gang hos mig. På vejen hjem i toget skrev jeg en rejseberetning med mine indtryk fra dagen. Jeg fandt for nylig artiklen under oprydning. Når man finder gamle kursusnoter, kan de ofte straks kasseres, fordi emnet i mellemtiden er blevet uaktuelt og forældet. Det slog mig, at emnet kildekritik om muligt bare er blevet mere og mere relevant. Bibliotekarernes opgave og ansvar som kildekritiske vejvisere i informationsjunglen er, om muligt, blevet endnu større. Jeg funderer stadig over, om jeg, hvis jeg skal være ærlig, mon er godt nok klædt på i forhold til at vurdere faglige kilder på nettet?

  Læs mere
 • 20. juni 2012 Invitation til dialog og samarbejde om fremtidens musikformidling

  Musikken er et vigtigt fokusområde for bibliotekerne. Men overgangen fra det fysiske til det digitale giver anledning til gentænkning af bibliotekernes rolle. Det handler ikke længere alene om, at stille musikken til rådighed, men at formidle den musik, som brugerne ikke umiddelbart får kendskab til på de kommercielle tjenester. Vi har behov for en national musikservice, der ikke er lukket inde i sit eget univers, men åbnet op, og integreret med den nationale infrastruktur. AAKB og KKB er gået sammen om et initiativ, der skal starte dialog om hvordan bibliotekerne formidler musikken i fremtiden og afklare hvordan vi sætter kompetencer i spil, og deler vores viden om musikken bredt ud.

  Læs mere
 • 12. juni 2012 Nedlæggelse af Toolbox-vejledningen – udtalelse fra DMBF og MUFA

  DMBF og MUFAs bestyrelser erfarer, at materialevalgsvejledningen i Musiktoolboxen er nedlagt. Vi finder denne beslutning yderst problematisk, da ratingen har stor betydning for bibliotekernes valg af musik. I dag er bibliotekarer i overvejende grad generalister, som behøver en faglig hjælp til valg af musik til bibliotekerne. I DMBF og MUFAs bestyrelser mener vi, at der i allerhøjeste grad mangler en faglig opkvalificering på musikområdet. På baggrund af den debat, der efterfulgte nedlæggelsen af toolbox-ratingen, vil vi fra DMBF og MUFAs side fremhæve nogle væsentlige pointer nedenfor.

  Læs mere
 • 06. juni 2012 Mellem troværdighedens web-ethos og populærformidlingens sproglige dåseåbner

  Der er mange steder på nettet, hvor vi kan finde god vejledning til korte, introducerende webartikler til bibliotekernes løbende formidling af ”varerne på hylderne”. Men til den specialistviden, der efterhånden findes på folkebibliotekerne, er der mindre online hjælp at hente. Hvordan balancerer man som webskribent mellem troværdighedens web-ethos og populærformidlingens sproglige dåseåbner? I en redigeret opgave ved Kandidatstudiet i italiensk v. Kbh.’s Universitet metakommunikerer jeg nogle af teorierne omkring populærformidlingens principper, afprøvet på egen produktion til Klassikerguiden. Desuden inddrager jeg også overvejelser omkring de danske folkebibliotekers rolle i formidling af litterære klassikere på internettet.

  Læs mere
 • 06. juni 2012 En uddannelsesbibliotekar tog til landskonference i Horsens

  Chefgruppen for Professionshøjskolebibliotekerne i Danmark inviterede til landsdækkende konference med temaet "Uddannelse og Bibliotek". Fremtidens (nutidens?) udfordringer, muligheder og forhindringer blev diskuteret med henblik på at få lavet en fælles vision. Uddannelsesbibliotekarer fra hele landet strømmede til og blev sat i sving i grupper. Chefgruppen ønskede ideer og visioner fra bibliotekarerne ude i felten. Der var god gruppedynamik og rig mulighed for at få tænkt kreative vilde tanker. Alle ideerne blev videreformidlet og skal nu sammenskrives i en rapport af en konsulentgruppe med professor Hans Sigggard Jensen fra DPU i spidsen. Vi afventer dette udspil og er spændte på hvilke ideer der kommer til at danne grundlag for Professionshøjskolebibliotekernes nye fælles fremtidige vision.

  Læs mere
 • 04. juni 2012 Plakater til børnebiblioteker

  Gentofte Hovedbibliotek er i fuld gang med at få indrettet deres børneafdelinger i kommunen med plakatkunst forbeholdt børn.

  Læs mere