Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
31. maj 2012 Af Gitte Hansen

Et campus bibliotek tager på besøg hos naboen

Biblioteket Campus Randers er efter indflytningen i nyt Campus blevet tætte naboer til Randers Bibliotek. Så tætte at vi kan vinke til hinanden. Man kunne vælge at opfatte det som en trussel at have et så stort folkebibliotek så tæt på. Siver vores studerende mon langsomt over til naboen? Vi har valgt at tænke positivt. Vi inviterede kolleger fra Randers Bibliotek over til en kop kaffe, hvor vi drøftede vores fælles muligheder for at hjælpe de studerende, og en morgen tog vi over til et morgenmøde for at fortælle om vores nye uddannelsesbibliotek, vores e-ressourcer mv. Vi fik rustet nabo-biblioteket så de nu kan fortælle den gode historie om alt det deres eget uddannelsesbibliotek kan. Selvom vores studerende får meget undervisning kan de ikke høre det for tit!

Biblioteket Campus Randers er efter indflytningen i nyt Campus blevet tætte naboer til Randers Bibliotek. Så tætte at vi kan vinke til hinanden.

Man kunne vælge at opfatte det som en trussel, at have et så stort folkebibliotek så tæt på. Tænke, om vores studerende mon langsomt vil vænne sig til at starte deres bibliotekssøgninger på folkebiblioteket og efterhånden sive væk fra Campus biblioteket.

Vi har valgt at tænke anderledes.

Vi inviterede 3 repræsentanter fra Randers Bibliotek til kaffe en eftermiddag og startede i stedet drøftelsen af den GEVINST det må være for de studerende, at have to biblioteker så tæt på hinanden.

Snakken var positiv og det var rart at mærke at vi alle, uanset biblioteksbaggrund, arbejder for den fælles sag : at bistå, vejlede, og servicere vores brugere med det største og bedst mulige resultat.

Snakken gik på de muligheder vi har som uddannelsesbibliotek, e-ressourcer, materialesamling, fjernlån osv. Stor var nysgerrigheden og interessen fra begge sider. Det var også interessant at høre om Randers biblioteks erfaringer med vore brugere. Hvad spørger de om? Hvilke hurdler fortæller de om? Hvad spørger de til? Fortæller de noget om hvorfor Campus biblioteket i denne situation ikke blev valgt som ”first choise” bibliotek?

Der var stor interesse for at høre mere om Campus bibliotekets muligheder og vi tilbød at kigge over og fortælle mere på et af deres månedlige morgenmøder.

I onsdags krydsede jeg derfor vores fælles torv og præsenterede Pædagogisk Sundhedsfagligt Bibliotek – Campus Randers for allerførste gang ude i byen for en større forsamling. (25 bibliotekarer)

Jeg fortalte lidt om hvad VIA er, lidt om VIA-bibliotekernes organisering, vilkår, muligheder, økonomi. Jeg fortalte om den undervisning vi tilbyder de studerende på Biblioteket Campus Randers, hvilke e-ressourcer VIA-bibliotekerne kan tilbyde. Jeg demonstrerede vores OPAC, og VIA-bibliotekernes fælles hjemmeside.

Jeg fortalte om vores visioner og ambitioner på bibliotekets og de studerendes vegne. F.eks. :

  • at vi håber at vores studerende bruger Campus Biblioteket som ”first choice-bibliotek” – både i fysisk og i virtuel forstand (som afhentningssted i bibliotek.dk).
  • at vi arbejder på at opretholde et højt fagligt niveau, såvel som bibliotekarer, som i samlingen og i vores vejledning/undervisning.
  • at vi vægter en positiv og imødekommende betjening og prioriterer gode studiepladser og et godt studiemiljø
  • at biblioteket spiller tæt sammen med undervisningen

Det var en flok engagerede tilhørere med mange spørgsmål. Vi fik afklaret mange problemstillinger undervejs. ”Hvad gør vi når en studerende fra jer kommer og vil bestille en engelsksproget tidsskriftartikel?” ”Hvordan håndterer vi og skal vi håndtere fjernlån til hinanden?”, ”Hvordan søger jeres studerende via fjernadgang?” ”Har I pensumlitteratur?”.

Det var et rigtigt godt morgenmøde! Der var stor begejstring efterfølgende.

”Nu kan vi jo meget bedre på en pæn måde hjælpe jeres studerende med at (gen?)-finde jeres søgebase” ”Hold da op! I kan jo meget mere end vi kan, i forhold til elektroniske ressourcer. Hvor er de studerende godt hjulpet ovre hos jer!”

Vi var enige om, at det er LANGT bedre service for den studerende, hvis bogen er udlånt på det ene bibliotek, at finde ud af om bogen er hjemme ovre hos naboen. Så undgår den studerende at den bliver fjernlåns-bestilt med lang leveringstid.

Der faldt mange ting på plads. Der er snakket, grinet og klappet.

Det giver en tryghed for os at vide at der er en hær af gode kolleger lige ovre på den anden side af gaden, en tryghed der gælder både for os og vore studerende.

På Randers Bibliotek fortalte de, at de vil huske os når de holder interne/rekvirerede kurser. Hvis vi kunne have lyst, kunne vi snige os med.

Der er mange fordele og perspektiver i at have et stort folkebibliotek i ryggen, også nogle af helt lavpraktisk karakter. Vi manglede bogstøtter af en bestemt type og ja fandt en løsning ved at bytte nogen ud med ”naboens”. ;-)

En positiv og god historie fra Randers. Vi vil dele den med jer til inspiration, måske andre også har et nabo-bibliotek tæt på.På vegne af Pædagogisk Sundhedsfagligt Bibliotek
Campus Randers

Bibliotekar
Gitte Hansen.