Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

5

 • 31. maj 2012 Et campus bibliotek tager på besøg hos naboen

  Biblioteket Campus Randers er efter indflytningen i nyt Campus blevet tætte naboer til Randers Bibliotek. Så tætte at vi kan vinke til hinanden. Man kunne vælge at opfatte det som en trussel at have et så stort folkebibliotek så tæt på. Siver vores studerende mon langsomt over til naboen? Vi har valgt at tænke positivt. Vi inviterede kolleger fra Randers Bibliotek over til en kop kaffe, hvor vi drøftede vores fælles muligheder for at hjælpe de studerende, og en morgen tog vi over til et morgenmøde for at fortælle om vores nye uddannelsesbibliotek, vores e-ressourcer mv. Vi fik rustet nabo-biblioteket så de nu kan fortælle den gode historie om alt det deres eget uddannelsesbibliotek kan. Selvom vores studerende får meget undervisning kan de ikke høre det for tit!

  Læs mere
 • 29. maj 2012 Radikal innovation af bibliotekernes brugerundervisning

  Hvis 90 biblioteker laver lokalt undervisnings- eller vejledningsmateriale, og f.eks. bruger 8 timer i gennemsnit, så er det 720 timer! Bibliotekerne kunne stryge f.eks. 50 procent i ren effektivisering og have over 300 timer til central materialeudarbejdelse. Gang selv med antallet af vejledninger! Ekurser.nu er bibliotekernes nye fælles elæringsportal, og dit bibliotek bør omlægge til fælles materialeproduktion - alt andet bør medføre lokal whistle-blower aktivitet... Projektet 'Lær mere om it og mobil på dit bibliotek' har testet en webbaseret og udbygget version af 'Lær mere om it netværkets' materiale-skabelon. 14 biblioteker har i et multi-biblioteksprojekt undervist borgere i smartphones udfra fælles frit web-baseret materiale. Alt materiale er overdraget til ekurser.nu - kom frem med jeres!

  Læs mere
 • 23. maj 2012 En ganske almindelig onsdag på et Campus Bibliotek i Randers

  Hverdagsbetragtninger fra et campusbibliotek med flere uddannelser. En mangfoldig hverdag for blækspruttebibliotekaren. Campus Randers har 700 studerende og 50 undervisere fordelt på Psykomotorikuddannelse, Sygeplejeskeuddannelse og Pædagoguddannelse. Campus Randers blev etableret sommeren 2011 og er en del af VIA University College.

  Læs mere
 • 23. maj 2012 Mellem oplevelse og dannelse på Glostrup Bibliotek

  Glostrup Bibliotek har i to omgange fra perioden efterår 2007 til efterår 2009 udformet en ny arrangementsprofil og en ny materialevalgsprofil. Et relativt langt tilløb for nogle velkendte værktøjer i bibliotekspraksis. Når vi valgte at bruge relativt lang tid på processen, var det ud fra en idé om at stimulere diskussioner og refleksioner frem for at levere et skriftligt stykke arbejde uden nævneværdig anvendelse der, når først arbejdet forelå, let kunne ende som den såkaldte "døde hånds papirer"!

  Læs mere