Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

11

 • 14. november 2012 Musik og sang i Bobebussen - det mobile bibliotek rykker ud.

  Aabenraa Bibliotekernes bogbus, ”Boblebussen”, har besøgt Musik- og sangefterskolen i en uge. Besøget skyldtes et landsdækkende bogbusprojekt under navnet ”Det gode liv i landområderne - udvikling af mobile biblioteker”. Aabenraa Bibliotekerne har i dette bogbusprojekt valgt at fokusere på de unge 14-18-årige, da det er en målgruppe, der er svær at få ind på bibliotekerne. Og når de unge ikke vil komme til biblioteket, må biblioteket komme til de unge. Det mobile bibliotek gør det muligt at møde de unge, hvor de er, og herved skabes en god og konstruktiv dialog med både de unge og lærerne.

  Læs mere
 • 14. november 2012 I grimme tider er skønhed den eneste sande protest

  Hvert år organiserer Hygge Factory et proces- og produktorienteret projekt, der udfordrer unge (13-20 år) til at skabe et kunstprodukt med udgangspunkt i deres egne personlige oplevelser: En bog (Ordskælv! 2012), en plade (Vinyl! 2013), et hus (Arkitektur! 2014). Hygge Factory skaber rammerne for, at de unge i løbet af seks måneder, uanset færdigheder og faglige forudsætninger, udvikler deres idéer til færdige produkter af høj professionel standard og debuterer som forfattere, musikere eller arkitekter. I artiklen fortæller CEO og stifter af Hygge Factory, Karen Siercke, om idéen bag Hygge Factory og om hendes egen personlige historie om at blive forældreløs som 22-årig.

  Læs mere
 • 12. november 2012 Bliv digital i bogbussen

  I et nyt samarbejde mellem Borgerservice, frivillige datastuer og Randers Bibliotek kører bogbussen nu ud for at få borgere i lokalområdet med på digitaliseringsbølgen. Medarbejdere fra Borgerservice og biblioteket tilbyder borgerne hjælp til at få oprettet NemID og til at vise, hvad den kan bruges til. NemID udstedes i bogbussen i samarbejde datastuerne i Ø. Tørslev og Ø. Bjerregrav. I Randers Nordby , hvor der er mange borgere af anden etnisk baggrund end dansk, gennemføres kurset ved hjælp af tolke. I dette projekt har vi brugt vort netværk i lokalområdet for at sikre et godt samarbejde og opbakning til opgaven. Interessen er til stede, vi bliver virkelig budt velkommen - og bogbussen kan altid komme derud, hvor borgerne er. Nye tanker - nye samarbejdspartnere - bare klø på!

  Læs mere
 • 07. november 2012 Udviklingsperspektiverne og det kommercielle marked for billedbøger

  På mange måder er billedbogen den børnebogstype, der har det sværest. Den er dyr at producere og sælger ofte i ganske små oplag. Som det er i dag, tror jeg, at de fleste børnebogsforlag ville ønske, at billedbogen solgte mere, end tilfældet er. Der er en generel tendens til, at voksne køber og låner de billedbøger, de kender i forvejen, de gode klassiske billedbøger fra deres egen barndom.

  Læs mere
 • 02. november 2012 Læseklubben - arbejdspladsen som læsearena

  Odense Centralbibliotek har i et samarbejde med Vandcenter Syd og AOF etableret en læseklub for nogle af firmaets læsesvage medarbejdere. Læseklubben mødes cirka en gang om måneden i arbejdstiden. Læseklubben har 2 formål: dels at stimulere læselyst og dels at forbedre læseevne. Biblioteket introducerer deltagerne til litteraturens verden gennem deltagelse i litteraturarrangementer, læsning af lettere tekster både i trykt form og via andre medier som MP3 afspillere og I-PADS. Vi diskuterer de læste/hørte tekster, hvilket for deltagerne er en helt ny måde at arbejde med en tekst på. AOF understøtter den mere konkrete læring ved hjælp af stave- og læseøvelser. Vi oplever, at denne kombination er en god model, som giver deltagerne mere lyst til at arbejde med læsning.

  Læs mere
 • 02. november 2012 "Dansk på biblioteket" - frivillig sprogtræning på Vollsmose Bibliotek

  Vollsmose Bibliotek tilbyder frivillig sprogtræning for voksne. Tilbuddet er et supplement til de etablerede danskuddannelser. Brugerne kan få hjælp til opgaver, forberede en prøve eller træne deres kommunikative færdigheder i almindelighed. De frivillige introduceres til metoder inden for sprogtilegnelse af bibliotekets sprogkonsulent, som også hjælper med at fastlægge rammerne for sprogtræningsforløbet. I sprogtræningen fokuseres derfor både på mundtlig kommunikation, udtale og læsetræning. Erfaringen fra Vollsmose Bibliotek viser, at biblioteket besidder de ressourcer og kompetencer, der skal til for at påtage sige rollen som en signifikant medspiller inden for den frivillige sprogtræning og dermed som en oplagt samarbejdspartner for sprogcentrene og voksenuddannelsescentre.

  Læs mere