Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
05. september 2011 Af Jette Fugl

Bibliotekaren som "forandringsagent"!

På mange forsknings- og uddannelsesbiblioteker er bibliotekarer involveret i e-læring og undervisning. I REVY artiklen: ”God e-læring skabes i samarbejde”, nr. 5 2011 har vi ønsket at give en kort beskrivelse af hvordan fakultetsbiblioteket og e-læringsenheden har grebet udfordringen an på LIFE fakultetet, Københavns Universitet, sammen med underviserne. Samarbejde om e-læring er spændende fordi der i det tværfaglige møde opstår energi og kreativitet, som fører til nye løsninger og metoder, der forbedrer de onlinestuderendes måde at lære på. LIFE’s udvikling af e-læring har været meget inspireret af Open Universitys (OU) måde at arbejde på.

På mange forsknings- og uddannelsesbiblioteker er bibliotekarer involveret i e-læring og undervisning. I REVY artiklen: ”God e-læring skabes i samarbejde”, nr. 5 2011 har vi ønsket at give en kort beskrivelse af hvordan fakultetsbiblioteket og e-læringsenheden har grebet udfordringen an på LIFE fakultetet, Københavns Universitet, sammen med underviserne.

Samarbejde om e-læring er spændende fordi der i det tværfaglige møde opstår energi og kreativitet, som fører til nye løsninger og metoder, der forbedrer de onlinestuderendes måde at lære på. LIFE’s udvikling af e-læring har været meget inspireret af Open Universitys (OU) måde at arbejde på. I Gosling, C. & Nix, I. (2011): Supported Open Learning: Developing an Integrated Information Literacy Strategy Online. I: Mackey, T. P. and Jacobson, T. E. eds. Teaching Information Literacy Online. New, beskriver bibliotekarer fra OU hvordan de bliver til forandringsagenter i et tværfagligt samarbejde. Dette er også en erfaring LIFE biblioteket har gjort sig, igennem vores tværfaglige samarbejde. Læs mere om vores erfaringer i ”God e-læring skabes i samarbejde” REVY nr. 5, 2011. Vi håber du bliver inspireret.


Supplerende artikler i forbindelse med LIFE’s udvikling af e-læring:  

Olsen, Carsten S. et al. (2004): Experiences with web-based teaching in forestry. Working Papers No. 1-2004, Copenhagen, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, Copenhagen.
Online:
http://curis.ku.dk/ws/files/20546946/workingpapersno1b.pdf

Henriksen, C.B., Monty, A. & Porter, J. P. (2010): Globalt læringsmiljø om et globalt problem – en beskrivelse af et tværvidenskabeligt online kursus om klimaforandringer. Læring og Medier nr. 6, 21 s.
Online:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/viewArticle/3906
   
Olsen, C.S. & Monty, A. (2006): Hvordan bliver studerende aktive i fjernundervisning? I: S. Almeborg og T. Nyvang: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet.
UNEV Årg. 4, Nr. 8.
Online:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/unev/article/view/4927


Salmon, G. (2004): E-moderating – the key to teaching and learning online. London: RoutledgeFalmer, 2nd Edition.