Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

8

 • 31. august 2011 Nyt fra bibliotek.dk

  Nyt fra bibliotek.dk – find spil, søg og bestil på mobilen mm. DBC laver hvert kvartal en afrapportering til Styrelsen for Bibliotek og Medier af udviklingen og drift af bibliotek.dk og DanBib. Der er løbende mange nyheder, som vi gerne vil fortælle jer om. Læs denne gang om bl.a. spilsøgeside, mobil version og NemId/WAYF.

  Læs mere
 • 26. august 2011 DDB - hvad er det?

  De fleste er med på, at der med DDB er tale om et paradigmeskift, hvor vi skal lære at tænke i at bidrage, før vi modtager. Så for mig er det vigtigste ved DDB, at vi arbejder sammen. Det vi skal samarbejde om er primært at etablere grundlaget, rammerne, præmisserne for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Selve indholdet i DDB er der ikke så meget tvivl om. Et vigtigt sted at begynde er på det politiske felt, hvor der skal skabes forståelse for nødvendigheden af fri og lige adgang i det demokratiske perspektiv. Der ligger i de ”nye” samarbejdsformer et stort sammenfald mellem de offentlige og de private virksomheders interesser. Det er vigtigt at forstå, at samarbejdet kræver gensidig forståelse for de vilkår, der gives i henholdsvis offentlig og privat virksomhed.

  Læs mere
 • 22. august 2011 Ramasjang på biblioteket

  At få besøg af Ramasjang er en enestående mulighed, som vi varmt kan anbefale at tage imod. Det er sjov og givende oplevelse både for de deltagende børn, publikum og de ansatte på biblioteket.

  Læs mere
 • 15. august 2011 Læsning med succes

  Forsiden på Struer dagblad den 24.juni 2011 var:” Nu elsker børnene at læse bøger”. Baggrunden for denne gode overskrift stammer fra et samarbejde mellem børnebibliotekarerne på Struer Bibliotek og to klasselærere på en af kommunens skoler. For to år siden blev ideen født til et bredere samarbejde med et par klasser med mange tosprogede børn, med det formål at styrke børnenes læsekompetencer. Hver uge brugte børnene og klasselærere 1-2 timer på biblioteket sammen med børnebibliotekaren. Efter 2 år er børnene blevet testet i læsning inden sommerferien, og elevernes resultatet er blevet vurderet til følgende: ”Læsningen er sikker og prøveresultatet uproblematisk”. På landsplan klarer de sig langt bedre end gennemsnittet.

  Læs mere
 • 13. august 2011 An Introduction to Human-Computer Interaction (HCI)

  "An Introduction to Human-Computer Interaction (HCI)" er en engelsksproget artikel som tilstræber at introducere begrebet HCI ved at præsentere nogle grundlæggende fakta samt baggrundsviden om emnet. Artiklen er skrevet på engelsk primært fordi mange af de omtalte emner og termer er af engelsksproget oprindelse. HCI er både et selvstændig videnskabeligt område og en del af informationsvidenskaben. Der er en udbredt enighed om at HCI er grundlagt som videnskab i 1982. Omkring samtidigt med de første personlige computere. I 2011 interagerer millioner af mennesker dagligt med computere i forskellig henseende. I.e. et højaktuelt forskningsområde. Hensigten med min artikel er skabe øget fokus på HCIs betydning og mål: øget indsigt og forståelse af interaktionen mellem menneske og computer.

  Læs mere
 • 12. august 2011 På skolebænken - sammen!

  Praktikere og studerende på skolebænken – sammen! IVA, Aalborg og bibliotekerne i Aalborg og Hjørring har etableret et samarbejde omkring kandidatuddannelsen i efterårssemesteret. Det er på området: vidensmedier i kultur og samfund. Samarbejdet består i 3 trin. Trin 1: Bibliotekarer forelæser for studerende om udfordringer og konkrete tiltag. Trin 2: Biblioteksansatte inviteres til forelæsninger om læring og digital storytelling. Trin 3: Studerende fremlægger projekter og får feedback fra praktikere.

  Læs mere
 • 12. august 2011 Mandehørm på Frederiksberg

  Under overskriften ”Mandehørm” satte Frederiksbergs biblioteker i vinter fokus på mænd og deres interesser. Målet var at få flere mænd ind på biblioteket. Det kom de.

  Læs mere
 • 12. august 2011 mobile teknologier - Fremtiden er nu

  Ved at beskrive udvikling, teknik og funktioner, klæder denne artikel læseren på til den nye mobile verden. Fremkomsten af de mobile teknologier er det nyeste eksempel på ryk i den informationsteknologiske udvikling, der medfører en gennemgribende betydning for samfund og mennesker. Konkurrencen mellem især iPhone og Android har medført en voldsom udvikling for smartphones. De kan personificeres med programmer man selv vælger, og de er fyldt med sensorer, gps og kommunikationsmuligheder, som disse programmer udnytter. Dette giver online kommunikationsmuligheder 24/7, som vi aldrig har set før.

  Læs mere