Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

7

 • 28. juli 2011 Læsesvag: Nu tør jeg komme på biblioteket igen

  ”Jeg har ikke været på biblioteket i mere end 20 år, men efter det jeg har set i dag, så tør jeg godt komme på biblioteket igen.” Sådan udtalte en kvinde sig efter en rundvisning på Biblioteket i Herning, hvor et nyt koncept for bibliotekets betjening af læsesvage i løbet af 2010 er blevet udviklet og testet. Konceptet er et fysisk og virtuelt koncept, der både retter sig mod bibliotekerne og målgruppen af unge og voksne læsesvage. Det gennemprøvede koncept blev markedsført landsdækkende til bibliotekerne i juni 2011. Det viser sig at emnet har haft stor interesse og siden markedsføringen har mange biblioteker besøgt projektets hjemmeside www.letbib.dk

  Læs mere
 • 28. juli 2011 Partnerskabskonference med liverollespil

  I projekt ’Nye partnerskaber’ satte Herning Bibliotekerne fokus på processerne i partnerskaber. I samarbejde med Københavns kommunes biblioteker arrangerede Herning Bibliotekerne to konferencer om partnerskaber; en på Sjælland og en i Jylland. Herning Bibliotekerne var tovholder for konferencen afholdt i Jylland. Med inspiration fra eksterne inspiratorer skabte Herning Bibliotekernes projekgruppe et liverollespil kaldet ’Partnerskabsspillet’. På partnerskabsskonferencen i Jylland fik deltagerne mulighed for at afprøve indgåelse af partnerskaber på egen krop og høste erfaring med partnerskabsprocessens barrierer og drivkræfter.

  Læs mere
 • 25. juli 2011 'Tag' er kun et fattigt ord

  Meta-tagging gør det muligt at hente data for søgemaskiner. Det er dermed en central forudsætning for, at der i 2011 er blevet adgang til de omkring 23.000 film og filmklip fra de europæiske filmarkiver gennem enhver internetopkobling. På www.europeanfilmgateway.eu har Det Danske Filminstitut (DFI) samkørt deres digitale samling med 15 andre europæiske filmarkiver, så alt materiale fra de seksten arkiver kan søges og ses i en fælles database . Bag koordineringen står DFI, der har udarbejdet retningslinjer for databasen og de redskaber, der gør det muligt at koordinere seksten databaser med hver deres katalogiseringsprincip. I følgende artikel beskrives nogle af de særlige udfordringer ved arbejdet med meta-tagging og datarensning i forbindelse med levende billeder.

  Læs mere
 • 22. juli 2011 Kan licenser markedsføres?

  Det har været kernespørgsmålet i projekt Licenser til masserne, som netop er afsluttet. Vi svarer forsigtigt ja. Projektets model for markedsføring har vist sig at fungere, og vi kan dokumentere stigninger i benyttelsen af de udvalgte licenser på flere 100 procent! Selvfølgelig skal man også overveje udgangspunktet – nemlig at benyttelsen af licenserne er meget lav. Derfor det forsigtige ja.

  Læs mere
 • 19. juli 2011 Hva’ dæwlen?!! Velkommen til Palles Gavebod punktum dk.

  ”Palle har samlet alt det du går og drømmer om på et sted lige fra regndans til zombier. Så kan det brandbøsme ikke gøres lettere!” Karaktererne i Palles Gavebod er ligefremme og har fået et godt tag i de unge brugere. Men nu skal der tænkes fremad mod at udvikle gaveboden og for alvor forankre den ude på landets biblioteker.

  Læs mere
 • 15. juli 2011 Aalborg og Herning fortsætter bibliotekernes spil-liga i 2011

  Bibliotekernes nationale spilliga, E-ligaen var i 2010 så stor en succes, at Aalborg og Herning Bibliotekerne i år viderefører projektet. De første biblioteker har allerede meldt deres deltagelse, men for at økonomien om projektet kan hænge sammen, er der krav om deltagelse fra 20 biblioteker. Det handler bare om at komme på banen! Ligaen er målrettet unge ”gamere” og viser målgruppen, at biblioteket er meget mere end bogrygge, læseklubber og bøder. E-ligaen har aldrig kun været tænkt som en ”almindelig spilturnering”, men har vist sig at være et godt værktøj og en langtidsvarende happening, som biblioteker kan anvende til at komme i kontakt med en ellers svær gruppe af primært unge drenge, der typisk ikke har ret meget tilfælles med bibliotekets personale.

  Læs mere
 • 12. juli 2011 Ny bog: "Relationer på Biblioteket"

  I disse år er der meget fokus på de kompetencer, bibliotekspersonalet skal have i vidensamfundet, hvor en større del af kommunikation og brug af biblioteksydelser foregår via nettet. Det kan medvirke til at flytte fokus væk fra det brugersamspil, som foregår ansigt-til-ansigt. Udover biblioteksfaglige digitale kompetencer har bibliotekspersonalet brug for at udvikle kompetencer, som kan sikre et professionelt samspil med brugerne, uanset alder eller uddannelse. Det er temaet i den antologi som netop er udkommmet på Aalborg Universitetsforlag.

  Læs mere
 • 12. juli 2011 Relationer på Biblioteket - en film om mødet mellem mennesker på Børnebiblioteket

  Projektet "Relationer der rykker - mødet mellem mennesker i børnebiblioteket" har til formål at udvikle, afprøve og tilpasse en model for, hvordan man på landets folkebiblioteker kan udvikle professionel relations-kompetence. Projektet tager udgangspunkt i de 8 samspilstemaer fra ICDP-programmet. Nu er der produceret en film, der gennemgår de 8 samspils-temaer fra ICDP på Børnebibliotekerne i Randers og Viborg.

  Læs mere