Gå til sidens indhold
20. oktober 2011 Af Tina Woge Nielsen

Skal Referencefaggruppen nedlægges?

Referencefaggruppen afholder ekstraordinær generalforsamling 7. december hos Bibliotekarforbundet. Målet er at få samlet en ny bestyrelse. Hvis det ikke lykkes, må Referecefaggruppen desværre nedlægges.

Alle taler om vigtigheden af netværk, og nu hænger et hæderkronet netværk, Referencefaggruppen, i en meget tynd tråd.

Onsdag 7. december 2011 kl. 13-16 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Referencefaggruppen hos Bibliotekarforbundet på Frederiksberg. Formålet er at få stablet en ny bestyrelse på benene. Ved den ordinære generalforsamling i juni, genopstillede kun to bestyrelsesmedlemmer, og siden har faggruppen ligget underdrejet.


Hvorfor skal Referencefaggruppen overleve? Det skal den fordi:

-      Den er et netværk for voksenbibliotekarer som arbejder med informationsformidling, e-resurser, faglitteratur, undervisning etc. Et netværk som går på tværs af regioner og sædvanlige samarbejdspartnere

-      Den giver bibliotekarer over det ganske land faglig viden og opdatering

-      Den er med til at sætte fokus på udviklingen i voksenbiblioteksarbejdet, og den er med til at udvikle det!

-      Den laver faglige arrangementer af høj kvalitet for menige bibliotekarer

 

Hvorfor skal man stille op til bestyrelsen? Det skal man fordi:

-      Man får et fagligt og personligt netværk i hele landet

-      Det er sjovt (og ind imellem krævende)

-      Man får fagligt input, udover de begrænsninger hverdagen har

-      Man kan være med til både at videreføre traditioner og nytænke voksenbiblioteksarbejdet

-      Man kan være med til at bruge penge. Faggruppen har en sund økonomi J

-      Man kan medvirke til at bibliotekarer får værdifulde arrangementer og fyraftensmøder over hele landet

-     Man kan være med til at nytænke bestyrelsesarbejdet