Gå til sidens indhold
14. oktober 2011 Af Line Hoffgaard

Hvordan lyder biblioteket?

Antallet af åbne delvist selvbetjente biblioteker vokser hastigt. Behovet for at finde nye måder at udbrede kendskabet til bibliotekets tilbud, formidle personligt og ikke mindst at skabe en hyggelig stemning understreges, når der ikke er personale til stede og brugerne er på egen hånd. Dette sættes der fokus på i projektet ”Hvordan lyder biblioteket?”, hvor vi sammen med et professionelt lydbrandingfirma arbejder på at udvikle en lydidentitet for bibliotekerne. Projektets mål er at skabe en informerende og stemningsskabende lydidentitet på alle flader, der kan bruges i formidlingen af bibliotekets tilbud såvel fysisk som online og i markedsføringssammenhænge. Lydidentiteten vil med få justeringer kunne blive et ”hørbart” brand for bibliotekerne på landsplan.

”Shhh man skal være stille på biblioteket”

Vi ved godt at man ikke længere skal være stille på biblioteket. Vi skal bare sørge for, at alle vores brugere også ved det.

I Nordjylland vokser antallet af åbne biblioteker hurtigt. Der er i de åbne biblioteker ikke altid personale tilstede til at give råd og vejledning. Når biblioteket er selvbetjent og brugerne er på egen hånd, understreges behovet for at finde nye måder at udbrede kendskabet til bibliotekets tilbud, formidle personligt og ikke mindst at skabe en hyggelig stemning. Det sætter Aalborg Bibliotekerne, Hjørring Bibliotekerne, Brønderslev Bibliotek og Jammerbugt Bibliotekerne fokus på i projektet ”Hvordan lyder biblioteket?”.

Sammen med lydbrandingfirmaet Sonic Minds arbejder vi i projektet med at udvikle en lydidentitet – især for de åbne biblioteker i region Nordjylland. En lydidentitet er den lyd, en virksomhed kan genkendes på. Projektets mål er at skabe en informerende og stemningsskabende lyd, der vil vække genkendelse og helt automatisk få brugerne til at associere til biblioteket. Lydidentiteten vil med få justeringer kunne anvendes nationalt.

Hvis biblioteket var en sang eller melodi, hvordan ville den så lyde?

Det er et svært spørgsmål, og der vil helt sikkert være mange forskellige meninger om den sag.

Vi har i projektet taget udfordringen op og fundet vores bud på bibliotekernes lyd. I samarbejde med Sonic Minds har vi via kreative workshops og faglige diskussioner om blandt andet bibliotekernes værdier, image og services udviklet et unikt lydlogo til bibliotekerne.

Et Lydlogo er en kort genkendelig lydsignatur og kan sammenlignes med en jingle. Kendte eksempler på lydlogoer er fx McDonald’s lydlogo ”I’m lovin it”, Føtex’ ørehænger ”Vi gør mere for dig” eller endda Hjemis-bilens klokke.

Med udgangspunkt i lydlogoet har vi udviklet flere stykker unik musik til forskellige situationer: ventemusik til telefonen, baggrundsmusik til brug i biblioteksrummet, underlægningsmusik til en podcast osv. Tilsammen danner de bibliotekernes nye lydidentitet.

Dertil er der udarbejdet en lydmanual, som indeholder strategiske overvejelser om brug af lyd; i biblioteksrummet, i telefonsystemet, i højtalerannonceringer osv.

Markedsføring for alle sanser

Effektiv markedsføring henvender sig til alle kundens sanser og i mange brancher har man i flere år arbejdet strategisk med lyd. På bibliotekerne har vi en lang tradition for at holde os til det skrevne ord i formidlingen af bibliotekets tilbud.

Vi vil ligesom private virksomheder gerne ”sælge et produkt”, dvs. vores materialer, elektroniske ressourcer, arrangementer m.m. Vi kalder det bare formidling, og vi har tillige den udfordring at vores åbne biblioteker nogle gange er selvbetjente uden personale til at formidle vores tilbud.

Der er behov for nye veje og initiativer til at nå de kunder, som personalet ikke mere møder personligt i den selvbetjente åbningstid. Et lydlogo vil i den sammenhæng fungere som et ”hørbart” blikfang for vores tilbud og vil med tiden forhåbentligt blive et genkendeligt brand i brugernes bevidsthed.

Musik som hyggespreder

Vi ønsker i sammenhæng med bibliotekstilbuddet at sætte fokus på ”den gode stemning” på det åbne bibliotek. En bruger kan gå på biblioteket en mørk aftentime og risikere at være helt alene. I projektet arbejder vi med afstemt baggrundsmusik, som kan være med til at gøre biblioteksbesøget til en hyggelig oplevelse.  Velvalgt musik skaber stemning og musik tilpasset omgivelserne ”fremmer salget” og kan spille en væsentlig rolle for kundernes oplevelse af god service.

Musikkonsulent og producer Daniel Schougaard fra Sonic Minds forklarer: ”Man kan komme langt med ord og billeder, men når lyd og musik bliver en del af kommunikationen åbner der sig helt nye perspektiver. Musik kan berolige, lindre smerte, stresse, ophidse, vække minder, styrke hukommelsen, skabe fællesskabsfølelse, vække glæde – og ikke mindst skabe genkendelighed. Kort sagt taler lyd og musik et sprog der rammer der, hvor fornuften står af. Filmskabere har siden det levende billedes fødsel anvendt lyd og musik som virkemiddel for at hjælpe følelserne på vej – fuldstændig som vi selv gør det, når vi sætter noget afdæmpet musik på til at akkompagnere den romantiske middag eller hårdtpumpet helterock på mp3-afspilleren, når vi skal skabe den rette ”actionstemning” til den daglige motion. Det er netop de egenskaber og potentialer, der betyder at lyd og musik ikke bare skal ses som et virkemiddel, men som en helt essentiel del af den strategiske kommunikation. For når det lykkes at indfange essensen af din virksomheds personlighed i lyd og musik, bliver det muligt at løfte budskabet op over det rationelle. Det er på det niveau de positive associationer vækkes og grundlaget skabes for at din virksomhed bliver genkendelig på hundrededele af sekunder.”

Vi høres ved

Vi er i projektet nu i gang med en testfase for både brugere og personale, hvor lydlogo, baggrundsmusik, telefonvelkomst osv. skal stå sin prøve i forskellige situationer. I testfasen har vi foruden de deltagende biblioteker i projektet en række eksterne åbne biblioteker med: Harlev Bibliotek, Sæby Bibliotek, Nørager Bibliotek og Langå Bibliotek.

Formålet med disse tests er blandt andet en vurdering af lydlogoets signalværdi, dvs. om lydlogoet i brugernes bevidsthed passer til vores image. Dertil fokuserer testen på lydidentitens genkendelighed og potentiale til at brande bibliotekerne på nationalt plan.

Vores håb på længere sigt er, at lydidentiteten bliver et ”hørbart” brand for alle landets biblioteker; en lydidentitet som kan bruges i formidlingen i dagligdagen, i markedsføringssammenhænge og få brugerne til at stoppe op og tænke: ”Den kender jeg”.

Nu tænker du måske: ”Jamen kom nu til sagen. Hvordan lyder biblioteket så?”. Afsløringen af bibliotekernes lydidentitet finder sted på en afsluttende konference i Aalborg d. 29. november.

Indtil da er der kun at sige ”Vi høres ved”.