Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

10

 • 31. oktober 2011 Nyt fra bibliotek.dk

  Nyt fra bibliotek.dk – storskærmsspots, ny version af emneoversigten mm. DBC laver hvert kvartal en afrapportering til Styrelsen for Bibliotek og Medier af udviklingen og drift af bibliotek.dk og DanBib. Der er løbende mange nyheder, som vi gerne vil fortælle jer om. Læs denne gang om bl.a. ny version af emneoversigten, temaside for unge og storskærmsspots om bibliotek.dk.

  Læs mere
 • 28. oktober 2011 Vi serverer hele undervisningen – men kaffen må I selv brygge!

  DBC, Herning og Frederiksberg biblioteker har i et projekt udarbejdet et fælles – frit tilgængeligt – undervisningsmateriale og storskærmsspots til bibliotek.dk.

  Læs mere
 • 20. oktober 2011 Skal Referencefaggruppen nedlægges?

  Referencefaggruppen afholder ekstraordinær generalforsamling 7. december hos Bibliotekarforbundet. Målet er at få samlet en ny bestyrelse. Hvis det ikke lykkes, må Referecefaggruppen desværre nedlægges.

  Læs mere
 • 14. oktober 2011 Hvordan lyder biblioteket?

  Antallet af åbne delvist selvbetjente biblioteker vokser hastigt. Behovet for at finde nye måder at udbrede kendskabet til bibliotekets tilbud, formidle personligt og ikke mindst at skabe en hyggelig stemning understreges, når der ikke er personale til stede og brugerne er på egen hånd. Dette sættes der fokus på i projektet ”Hvordan lyder biblioteket?”, hvor vi sammen med et professionelt lydbrandingfirma arbejder på at udvikle en lydidentitet for bibliotekerne. Projektets mål er at skabe en informerende og stemningsskabende lydidentitet på alle flader, der kan bruges i formidlingen af bibliotekets tilbud såvel fysisk som online og i markedsføringssammenhænge. Lydidentiteten vil med få justeringer kunne blive et ”hørbart” brand for bibliotekerne på landsplan.

  Læs mere
 • 11. oktober 2011 GAME ON!

  Et nyt netværk for spilinteresserede bibliotekarer skal fremover skabe kontakt og videndeling på tværs af landets biblioteker. GAME ON! som det kaldes, holdt det stiftende netværksmøde i Aarhus under temaet ”God spilformidling”. Udviklingsprojektet ”Gaming – når biblioteket spiller med”, der er støttet af Styrelsen for bibliotek og medier, havde taget initiativ til netværket for at skabe kontakt og samarbejde mellem bibliotekarer og studerende, der interesserer sig for (computer)spil i biblioteksregi. Dette års tema, spilformidling, satte fokus på udfordringer og muligheder i forhold til at levendegøre spilkultur og spilformidling i bibliotekerne, så mediet formidles så aktivt, aktuelt og interessant som muligt.

  Læs mere
 • 10. oktober 2011 På vej mod en ny profil i det ”nye bibliotek”: en refleksion

  Tårnby kommunebibliotekers indretning er tænkt som en dynamisk ramme for biblioteket i en rolle som kommunens viden- og kulturcenter, hvor brugeren er i centrum og hvor der arbejdes i partnerskaber.

  Læs mere
 • 04. oktober 2011 Historien om den redigerede virkelighed

  Det er ren 1984. Den virkelighed, vi præsenteres for, er justeret og redigeret, og den objektive sandhed er afgået ved døden. Tja, på en måde. Som såkaldte ”information professionals” bør biblioteksmedarbejdere i hvert fald være opmærksomme på, at søgninger på nettet ikke er handlinger med et forudsigeligt og ensartet indhold. Dette skyldes blandt andet personalisering – og personalisering er jo det, den moderne internetbruger vil have.

  Læs mere