Gå til sidens indhold
04. august 2010 Af Berit Sandholdt Jacobsen

Faggruppe ta' springet til netværksgruppe

Danskerne er så sjove - synes vi selv! Det kan du høre mere om den 30. september 2010, hvor Netværksgruppen BITA-Bibliotekarer I Tværkulturelt Arbejde holder temamøde i Odense. Temamødet vil indeholde et oplæg af Naser Khader, der udgiver en bog til efteråret om netop dansk humor og udfordringerne ved ikke være født ind i den danske ironi og humor. Derudover vil BITA gerne diskutere netværksgruppens fremtid med deltagerne. Se hele programmet på http://grupper.bf.dk/indvan

Tilbage i slutningen af 2009 udsendte bestyrelsen i BITA et spørgeskema til medlemmer, hvor vi bad medlemmerne overveje faggruppens fremtid og eventuelle fremtidige opgaver. Dette skete på baggrund af manglende kandidater til bestyrelsen.

BITA har i øjeblikket 82 medlemmer og heraf svarede 45 medlemmer på undersøgelsen.

 

Konklusionen fra undersøgelsen er en opbakning til, at BITA fortsætter, men at BITA i fremtiden lægger mere vægt på at være en dynamisk netværksgruppe.

Dette vil bestyrelsen gøre ved at styrke dialogen med medlemmerne via jævnlige mails og blog. Dog mangler der arbejdskraft mht. bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer, der kan være med til at etablere en dynamisk netværksside med blog og åbent diskussionsforum.

Der har været tilkendegivelser fra medlemmer om, at de overvejer at træde ind i bestyrelsen ved næste generalforsamling.

 

Udpluk af medlemmernes udsagn fra undersøgelsen om det fremtidige arbejde:

 

·        At BITA fortsætter med at kvalificere debatten om kultur – og materialeformidling på baggrund af input fra medlemmerne

 

·        At BITA er opsøgende og debatterende omkring ”Det urolige bibliotek” og herunder psykisk arbejdsmiljø

 

·        Styrke netværkssamarbejde med Erfagruppen i Syddanmark ved deltagelse i netværksmøder samt være bindeled til de øvrige medlemmer på kulturformidlings- og integrationsområdet.

 

·        StorKøbenhavn har netop nedlagt deres Erfagruppe, og BITA vil derfor aktivt gå ind og opretholde et netværkssamarbejde med interessenter i region Sjælland, og bl.a. være sparringspartner til kommende temamøder.

 

 

For at styrke kommunikationen afholder BITA en temadag torsdag den 30. september i Odense. Her er der oplæg af Naser Khader, der udkommer med en ny bog til efteråret, og hvor der senere på dagen er afsat tid til at diskutere faggruppens fremtid. Bestyrelsen håber på mange deltagere med interesse for biblioteksbetjening af etniske minoriteter, men har man ikke mulighed for at være til stede på dagen, så deltag endelig i debatten her på siden om faggruppens fremadrettede aktiviteter.

Se hele programmet på http://grupper.bf.dk/indvan