Gå til sidens indhold
18. august 2010 Af Søren Rafn

Vand i biblioteket er vand på mange måder

En omfattende tekst- og litteraturudstilling om vand på Næstved Hovedbibliotek har bragt gamle og nye materialer, smalle og brede værker, ’høj’ og ’lav’ kultur i spil sammen. Idéen er at skabe et kulturelt fællesrum, hvor bibliotekets materialesamling først og fremmest gøres til genstand for både bibliotekarens og brugerens kreativitet.

I forbindelse med Næstveds 875-års jubilæum fokuserer Næstved Kommune tematisk på vand. ”Vandet og vandets elementer skal løbe som en ’blå tråd’ – eller strøm – gennem jubilæets arrangementer”, hedder det sig på byjubilæets hjemmeside. Som en kommunal institution har biblioteket naturligt nok taget dette ’påbud’ på sig med kyshånd, og så at sige ladet sig oversvømme af vandrelaterede aktiviteter og udstillinger. Dette sker dog i bevidsthed om, at biblioteket er en egenartet institution inden for det kommunale, et særligt kulturfristed og fællesrum. Bestræbelsen er at skabe anderledes ’vandaktiviteter’, der giver mening som biblioteksarrangementer.

Blandt disse skal her fremhæves en omfattende vandudstilling på Næstved Hovedbibliotek bestående af ’vandfarvede’ citater, der danner en bølgelignende figur på en udstillingsvæg centralt i biblioteket. Som udgangspunkt må den betegnes som en tekst- og litteraturudstilling. Materialet er et utal af tekster og fragmenter, der omhandler vand på et væld af måder. Ældre, højstemt poesi, hvor havet bruges som et billede på det evige og uudsigelige, kommer i spil med, og modsiges måske af, nyere lyrik, hvor vand i højere grad betegner det flygtige og evigt foranderlige, og hvor teksten i sin flydende form arter sig som vand. Christian Winther i snak med Ursula Andkjær Olsen!

Men udstillingen begrænser sig ikke til den forsimplede modstilling mellem det gamle og det nye. Vands gennemgribende betydning for livet, og de mangfoldige måder vand er blevet beskrevet på litterært, har inspireret til at tage diverse kulturelle udtryksformer i brug: ’Tekstudstillingen’ omfatter fragmenter fra romanklassikere, tegneserier, billedbøger, pladecovers, faglitteratur, ordspil og meget mere. Tintin, Nirvana, Per Højholt, Peter Sommer, Don Delillo, Kaptajn Blåbjørn og Corto Maltese mixes sammen i et udstillingshav af bifloder og modstrømme, så at sige. Vand kommer til udtryk i alle mulige afskygninger: regnen, floderne, oceanerne, sørejserne, tårerne på kinderne, den kolde spand vand i ansigtet, stranden, frygten for hajerne, det blikstille hav, bækken, havnen og vandet i knæet.

Den lovbaserede ligestilling af materialetyper bliver på denne vis levendegjort i formidlingsregi. Såkaldt høj og lav kultur sidestilles som tekster, der alle kan omgås kreativt. Ikke forstået sådan at alt i udstillingen nødvendigvis er lige godt. De mangeartede udtryk bruges i en leg, der netop spiller på udtrykkenes forskelle, men ikke angiver hierarkier. Udstillingen inddeler ikke i genrer, har ikke en begyndelse og slutning, men opfordrer beskueren til at skabe egne læseretninger. Der er stjålet små og store tekststumper fra materialesamlingens hylder og afkroge, der er blevet sat sammen på ny; en ny udstillingsfortælling er blevet skabt, der mimer vandets – og sprogets – karakter af aldrig at være fast og afsluttet. Bibliotekssamlingen er således blevet brugt som et fælles rum, hvor formidlerne kreativt har berørt materialerne og forsøgt at give dem videre til beskuerens egen kreativitet (desuden kan beskueren snuppe et vasket vandcitat med fra et tørrestativ på vejen), uden at værkernes ophav er blevet krænkede af den grund. At fremme ’kulturel aktivitet’ kunne man, igen i henhold til biblioteksloven, også kalde det – ikke mindst hvis man forstår dette i kontrast til kulturel konsumering. I bevidsthed om at udstillingen umiddelbart kan virke uoverskuelig, og måske krævende, arrangeres der små guidede ture om hvad man som beskuer kan bruge udstillingen til.
 
De to undertegnede udstillere har haft et sjovt og omfattende arbejde med ophængning og især tekstindsamling. Biblioteksdatabasen og søgemaskiner er flittigt blevet brugt til at finde ’noget med vand’, men vi er i høj grad også kommet fra det ene vandcitat til det andet via associationer, fordi et vandcitat fik os til at tænke på et andet. Ligeledes har mange andre ansatte leveret bidrag og været med til at skabe en stemning omkring udstillingen. Der vil komme flere lignende på NæstvedBibliotekerne, måske dog af lidt mindre omfang end vandudstillingens, der må tilskrives det særlige fokus på vand i jubilæumsregi. Ikke desto mindre er jubilæumsudstillingen i udpræget grad en biblioteksudstilling. Hold jer derfor ikke tilbage, hvis I har lyst til at kontakte os og spørge yderligere ind til denne.