Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
20. maj 2010 Af Line Barklund

Kogebog til oplevelser

Modeshow, te-selskab, Poetry Slam konkurrence og livsnydelse er nogle af de ingredienser, der indgår i et 2 årigt projekt på Stadsbiblioteket i Lyngby. Det er eksempler på arrangementer, der er med til at skabe oplevelser for brugerne og med til at skærpe konkurrencen til andre kultur institutioner.

Fra kulturfabrik til oplevelsesrum
Projektet har titlen Fra kulturfabrik til oplevelsesrum og er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier under temaet Biblioteket som kulturmødested. Og det er netop omdrejningspunktet for projektet. For hvordan udvikler biblioteket sig til at blive et kulturmødested i skarp konkurrence med andre kultur institutioner?

I sidste ende skal projektet munde ud i en formidling af projektet - en ”kogebog” til brug for andre biblioteker. Jeg vil derfor tage forsmag på denne opgave og i store træk beskrive, de ingredienser som indgår i projektet.
”Opskriften” lyder på at udarbejde et kulturmødested - for udgangspunktet for projektet er problemformuleringen: Hvordan skifter bibliotekerne rollen som industrisamfundets formidlingsfabrik ud med en moderne rolle som byens kulturelle oplevelsesrum, der matcher fremtidens dream society?

De tre hovedingredienser
Der er tre hovedingredienser i projektet: Intern involvering og organisering af medarbejderne, samarbejdspartnere og brugerinddragelse

Intern involvering og organisering af medarbejderne
Biblioteket kan ikke udvikle sig mod et kulturmødested uden personalet. Det er vigtigt, at de er med til udviklingen. Der arbejdes derfor med forskellige metoder til at inddrage HELE personalet i at udvikle nye formidlingstiltag og koble den faglige ekspertise til det oplevelsesorienterede – og ikke mindst at ”piske” op i indgroede vaner og kulturer for at fremme arbejdet med arrangementer på en kreativ og innovativ måde på tværs af faggrænser.   

Samarbejdspartnere
Der skal tilsættes nye ”krydderier”. Et af dem er samarbejdspartnere. De er med til at give ”bid” og højne niveauet. Arrangementerne skal udvikles i samarbejde eller dialog med eksterne samarbejdspartnere og gerne på tværs af vante forestillinger og med en lokal beliggenhed.

Brugerinddragelse
Brugerne er dem, der i sidste ende skal synes om det endelige produkt – Biblioteket som kulturmødested. Det er derfor vigtigt, at de inddrages i processen, og man trækker på deres viden, erfaring, behov og ønsker og forsøger at få ikke-brugere til at tage ”produktet” til sig. 
  
Det der binder disse tre ingredienser sammen er NABC-metoden – forklaring følger... Kogebogen
I tilsagnet fra Styrelsen for Bibliotek og Medier står der: Projektet er et bidrag til nytænkning af biblioteket som kulturmødested, idet det tilvejebringer et grundlag for strategisk programlægning af de kulturelle aktiviteter ud fra systematiske innovationsmetoder med fokus på formidling til forskellige brugergrupper og med inddragelse af en række samarbejdspartnere…

Der arbejdes i øjeblikket på at blande forskellige ingredienser til det helt rigtige ”sammensætningsforhold” i forhold til den strategiske programplanlægning. Det er en ”opskrift” i sig selv, og der arbejdes derfor på at udarbejde en arrangementkogebog, der kan bruges til planlægningen af arrangementer. En af hovedingredienserne her er NABC-metoden.

Man tager….
Til NABC-metoden skal man bruge: kollegaer, samarbejdspartnere og brugere. Kort fortalt går metoden ud på, at man stiller følgende fire hovedspørgsmål til sit arrangement eller idé til arrangement (der er flere underspørgsmål men pladsen her tillader ikke flere) 

NEED - behov: Hvad er det vigtige behov hos brugerne?
Det undersøges f.eks. ved at interviewe brugerne omkring deres liv, hvad er deres behov og ønsker? Man kan også tage udgangspunkt i et aktuelt emne til en bestemt målgruppe.

APPROACH – fremgangsmåde: Hvad er det unikke i idéen, der kan dække dette behov?

BENEFITS - fordele: Hvilke fordele får brugerne (biblioteket og samarbejdspartnere) ud af den unikke idé?

COMPETITION - konkurrence: Hvordan adskiller de fordele sig fra, hvad konkurrenterne tilbyde?

Der skal være overensstemmelse mellem svarene på de forskellige spørgsmål. Når man sammen med kollegaer har svaret på spørgsmålene, kan idéen fremlægges for brugere og samarbejdspartnere, der er med til at bidrage med input, der gør idéen bedre, så den dækker det ønskede behov/ønske hos målgruppen endnu mere – eller hvis idéen ikke holder helt skal afkastes.

På Stadsbiblioteket i Lyngby har vi kunne fastslå, at NABC-metoden er blevet en hovedingrediens og bruges til planlægning af alle arrangementer inden for projektet.

Krydderierne
For at skabe en sammenhæng i arrangementerne er projektet blevet delt op i tre sæsoner.

•    1. sæson (efteråret 2009) med et tema om kultur og klima op til det klimatopmødet i København.
•    2. sæson (foråret 2010) med målgruppen børnefamilier som omdrejningspunkt.
•    3. sæson (efteråret 2010) med et tema om livsnydelse til målgruppen mænd.

Der er foreløbig afholdt 4 store arrangementer inden for projektet. De kan betegnes som krydderier for at blive i terminologien. Forstået på den måde at oplevelsesdimensionen er tænkt med ind. Den skal være med til at ”sætte ekstra krydderi” på et pågældende arrangement.

Modeshow
I forbindelse med temaet om kultur og klima ønskede vi at sætte fokus på genbrug på en anderledes måde. Vi indsamlede brugernes tøj (det blev til 17. flyttekasser i alt) som en lokal designskole syede om til nye kreationer til catwalken.
Læs evt. artiklen om modeshowet her på Del Din Viden ("Modeshow på biblioteket i Lyngby") og se film og billeder fra showet på https://www.lyngbybib.dk/kultur_og_klima/modeshowet_i_billeder

Poetry Slam konkurrence
Kommunens 7. og 8. klasser blev inviteret til et Poetry Slam forløb på biblioteket. Omdrejningspunktet for digtningen var klima. Eleverne startede med en workshop på biblioteket under kyndig vejledning af tre mestre inden for genren. Herefter forsatte eleverne deres digtning i klasserne frem til konkurrencen, hvor der blev kåret 3 vindere. Efterfølgende optrådte eleverne med deres digte til en klimamesse i Øksnehallen i Kbh. og endelig også på selve biblioteket. Hele forløbet blev afsluttet med en præmie for de tre vinderklasser – en fest på biblioteket!
Læs evt. mere og se film og billeder fra forløbet på
https://www.lyngbybib.dk/klimaslam

Te-selskab for piger
I samarbejde med en lokal te-forretning inviterede vi piger i alderen 3-7 år til fint te-selskab på biblioteket, hvor der var dækket op med lyserødt ”overalt”. Pigerne kom udklædte som prinsesser og drak te af fine kopper, mens de fik læst op af forskellige historier om te-selskaber.
Læs evt. artiklen om te-selskabet her på Del Din Viden ("Koncept: Te-selskab og førstehjælp til børnefamilier") og se billeder fra dagen på https://www.lyngbybib.dk/1843/recompiled/draft

Førstehjælp til travle børnefamilier
Forfatter og coach Trine Kolding har skrevet bogen Førstehjælp til travle børnefamilier – bedre balance i hverdagen. Vi inviterede tre lokale familier til at leve efter bogen. Trine Kolding gav gode råd, og familierne fortalte om deres erfaringer med bogen.
Gennem NABC interviewende gav børnefamilierne udtryk for, at de savnede nogle idéer til sunde men spændende snacks til børnene. Vi indsamlede nogle opskrifter, udarbejdede en ”kogebog” med opskrifter og serverede nogle af dem til arrangementet.
Læs evt. artiklen om Førstehjælp til travle børnefamilier her på Del Din Viden ("Koncept: Te-selskab og førstehjælp til børnefamilier" )

Projektet Fra kulturfabrik til oplevelsesrum afsluttes i dec. 2010, om vi til den tid opnår at få en Michelin stjerne er ikke til at sige. Men en ting er sikkert, vi er undervejs blevet meget klogere på biblioteket, brugere, samarbejdspartnere og ikke mindst os selv – og har fundet nogle redskaber til at udvikle biblioteket mod et kulturmødested.


For yderligere information eller spørgsmål kontakt projektleder Line Barklund på lba@ltk.dk eller på 45 97 37 53.