Gå til sidens indhold
09. december 2010 Af Ingelise Nielsen

Børn i København og på Frederiksberg læser og skriver sms-noveller

I Japan har sms-noveller længe været et hit. Årligt publiceres ca. 3 millioner sms-noveller og de mest populære er hentet af mere end 500.000 unge. Disse fantastiske oplysninger førte til, at firmaet Movellas ApS og Københavns Hovedbibliotek indgik et samarbejde og forfattede en ansøgning til Styrelsen for Bibliotek og Medier for også at give danske børn og unge mulighed for at prøve forfattergerningen i sms-mediet. Styrelsen for Bibliotek og Medier gav et positivt tilsagn og vi inviterede Frederiksberg Hovedbibliotek ind i samarbejdet og gik i gang i foråret 2010.


Hvem er vi:

Københavns og Frederiksbergs Hovedbiblioteker. Firmaet Movellas ApS og forlagene Alinea og PeoplesPress - junior.
Skoleklasser fra 5. og 8. klasser fra de to kommuner.

Hvad gjorde vi indledningsvis:

Vi startede projektet op i foråret 2010 og brugte et stykke tid til at finde de rammer, hvori vi ville tilbyde et samlet forløb for skoleklasserne. Samtidig indledte vi samarbejdet med forlagene.

Efter at have fundet form og indhold blev der udarbejdet kampagnemateriale, som vi medbragte til besøg på udvalgte skoler. Her havde vi uformelle samtaler med skolebibliotekarer og lærere.

Interessen var overvældende og vi valgte at presse programmet, så alle der viste interesse fik mulighed for at deltage.

Hvad var næste skridt:

Efter forhandling med forlagene fik vi tilbudt bogbidder af Peoples-Press, som børnene frit kunne inspireres af til både videre læsning og skriveprocessen. Vi købte desuden to allerede skrevne sms-noveller af hhv. Jesper Wung-Sung og Jens Blendstrup hos forlaget Alinea.

Herefter besluttede vi, at forsøge os med at invitere forfattere til at skrive til det i denne sammenhæng nye medie.

Resultatet er nu 5 unikke noveller af hhv. Johanne Algren, Lea Carlsen, Daniel Zimakoff, Merlin P. Mann og Manu Sareen. Skrevet til at blive sendt som sms’er. Der har typisk været mellem 20 og 30 sms’er pr. novelle. Novellerne er utroligt spændende og meget forskellige.

Vi har til brug for arbejdet med novellerne udarbejdet lærer – og elevvejledninger.

Hvordan arbejder klasserne i forløbet:

Lærerne modtog en mail med tidspunkter og foreløbigt indhold inden skolesommerferien.

Vi havde på forhånd fordelt novellerne mellem klasserne. Lærerne fik en mail med vejledning til forløbet bl.a. med oplysninger om hvordan de og elverne tilmeldte sig novellerne. Med mailen fik de også vejledningerne. Dette skete umiddelbart efter det nye skoleår var begyndt i august.

Alle elever i en klasse skulle tilmelde sig novellen samtidig og for også at modtage den samtidig. Typisk med en 5 – 6 sms’er om dagen i dagtimerne. Hvilket betød at alle var nået til samme sted hver dag– ingen kunne læse forud.

Efter klasserne samlet havde modtaget og arbejdet med novellerne, har de selv skrevet noveller. Enten fra deres mobil eller direkte på sitet hos movelles.com

 

Hvor er vi nu:

Alle klasser har modtaget, læst og arbejdet med novellerne. Efterfølgende har nogle af klasserne selv skrevet noveller på sitet.

Vi har netop afsluttet en række forfatter skriveworkshops, hvor de deltagende klasser har haft mulighed for at møde forfatteren til ”deres” novelle.

Workshops foregik på hhv. Københavns og Frederiksberg Hovedbibliotek.

Disse workshops var tilrettelagt sådan, at den enkelte forfatter fortalte generelt om sit forfatterskab og om hvordan det havde været at skrive en sms-novelle.

Desuden øste forfatterne ud af deres tips og tricks til at opbygge en historie, og hvordan det kan gøres når historien er fortalt i sms’er.

Dernæst blev børnene opfordret til at skrive videre på novellerne. Enten på stedet eller når de var tilbage på skolen.


Hvad er erfaringerne på nuværende tidspunkt:

Der er meget stor forskel på 5. og 8. klassernes tilgang til projektet. At læse sms-noveller er nogenlunde ens oplevet. Men skriveprocessen opleves meget forskelligt. 5. klasserne kaster sig ud i at skrive og deler gerne med kammeraterne. Hvorimod man som 8. klasses elev er langt mere privat både med hvor og hvordan man skriver og at dele opfattes meget privat. Her er det godt at sitet giver mulighed for at skrive under ”kunstnernavn”.

Vi har haft nogle tekniske begyndervanskeligheder, og det er absolut ikke befordrende for forløbet. Årsplaner er meget stramme i skoleregi og der er ikke mulighed for at udskyde projektet i et par uger, hvis teknikken ikke virker. Det er her og nu!

De inviterede forfattere synes det var meget spændende at prøve kræfter med at skrive på denne måde - specifikt til dette medie. Det har bestemt ikke været en nem opgave og de 5 unikke noveller er blevet grebet forskelligt an, men resultatet er blevet meget spændende og varieret.

Børnene og de unge har været meget glade for at modtage novellerne og det har været en øjenåbner for lærer og elever at bruge mobilen aktivt i undervisningen. En enkelt lærer har fortalt, at eleverne ligefrem var ved at være trætte af det, når hun sagde ” Så må I godt tage jeres mobiltelefoner frem”. Nye tider.

Intentionen med forløbet har også været at gøre børnene interesserede i selv at skrive noveller. Det har de mulighed for på movellas.com. Denne skrivelyst vil vi i bibliotekerne gerne understøtte og implementere i f.eks. et klubtilbud eller andet egnet regi. Gerne under kyndig vejledning af et par forfattere.

Til yderligere inspiration til skrive– og læselysten bliver de bogbidder, vi har fået stillet til rådighed fra forlaget PeoplesPress–junior,  lagt ud på Movellas site www.movellas.com


Vi slutter vores projekt med en temadag/konference i februar 2011.

Interesserede er velkomne til at kontakte mig på inniel@kff.kk.dk