Gå til sidens indhold
03. december 2010 Af Peter E. Nissen

Bibzoom er stadig langt på vej

I forbindelse med den aktuelle evaluering af folkebibliotekernes netmusiktjeneste har musikbibliotekernes faglige organisation Dansk Musikbiblioteksforening (DMBF) set på produktet og finder det på trods af de gode hensigter mangelfuldt.

I forbindelse med den aktuelle evaluering af folkebibliotekernes netmusiktjeneste har musikbibliotekernes faglige organisation Dansk Musikbiblioteksforening (DMBF) set på produktet og finder det på trods af de gode hensigter mangelfuldt. Som det også er blevet påpeget i Politiken og i forbrugerbladet Tænk, er der alt for lidt musik på siden, især indenfor klassisk musik, ældre rytmisk musik, nye hits og specielle genrer indenfor rytmisk musik. Dette bliver også værre af at det er svært at finde den musik, som faktisk er tilgængelig.

 

Set fra et musikbibliotekarisk synspunkt er formidlingen af musikken det største problem. Et er, at siden mere ligner en musikhandel end det biblioteksprodukt med den tilhørende faglige vejledning man kunne forvente. I den forbindelse er det tankevækkende at Tænk betragter Bibzoom som en musiktjeneste på linje med de kommercielle, og udelukkende fremhæver den som et gratis produkt. Det faktum at Bibzoom ikke kan bruges til Apple-produkter, giver siden bundplacering i den samlede test.

Grundlæggende mangler siden en ordentlig søgefunktion og såkaldte metadata, som gør det muligt at søge dækkende på de enkelte musiknumre. Overordnet må det siges, at det virker tilfældigt, hvad man får frem. I de bedste registreringer får man kun ved krydssøgninger det ønskede resultat. Men da metadata er af meget varierende kvalitet, er der rigtig meget, der falder udenfor rækkevidde.

Noget andet er at de nuværende søgefunktioner gør det meget svært (næsten umuligt) at finde det, man søger efter – ikke mindst i klassisk musik. Siden rummer mange fine indspilninger af klassisk musik, men de allerfleste brugere vil have svært ved at finde netop det, de søger. Som eksempel kan nævnes at der kun henvises til klassisk musik som én overordnet genre. Genren er ikke uddybet yderligere, så det er ikke muligt i en oversigt at få listet helt fundamentale emneord som f.eks. opera, vokalmusik eller barokmusik.

I rubrikken Mest populære er der en mærkelig sammenblanding af klassisk musik og populærmusik. Ved at vælge en bestemt udgivelse blandt de mest populære, f. eks J.S. Bach: Matthæus-Passion, vises to tillægsrubrikker. Der mangler desuden danske titler på værker der normalt søges på dansk i folkebibliotekerne. Det er derfor ikke rigtigt som det udtrykkes i Politiken ”at de fleste kan finde det, de ønsker.”

 

Hvis siden skal være udtryk for public service er disse problemer katastrofale. Bibzoom bør jo netop adskille sig fra de øvrige musiktjenester gennem en grundig formidling til den brede befolkning. Det er muligt at streaming er fremtidens måde at udlåne musik på. Men de første erfaringer med Bibzoom viser, at der i høj grad er brug for faglig redigering og formidling, hvis produktet skal overleve.

 

Peter E. Nissen, næstformand i DMBF, den 22. november 2010.