Gå til sidens indhold
18. november 2009 Af Astrid Tang

Succesfuld markedsføring af e-bøger i Sønderborg

På to måneder er udlånet af e-bøger mere end tredoblet i Sønderborg. En kampagne målrettet studerende på BCSyd har givet pote. I Sønderborg har vi valgt en markedsføringsstrategi, hvor vi ikke kun ville være synlige på BCSyd, men overalt hvor de studerende kunne tænkes at bruge deres fritid, ville vi være repræsenteret. Vi ville være synlige på studiet, i bybilledet og på nettet. Målet med e-bogskampagnen var at øge kendskabet til e-bøger, samt forhøje udlånet med minimum 25 %. Kampagnen blev sat i gang ved studiestart i september 2009 og afsluttes ved udgangen af december 2009. Konklusionen er klar: markedsføring nytter. Den behøver ikke koste alverden, men den kræver tid både at planlægge og udføre.

Rundt omkring i bibliotekerne, findes en lang række gode tilbud til borgerne. Mange tilbud bruges flittigt, mens nogle ikke gør. Bibliotekerne skal være bedre til at fortælle om dem. Derfor udbød Styrelsen for Bibliotek og Medier og Danmarks Biblioteksskole i marts-juni 2009 en kursusrække om ’Markedsføring i bibliotekerne’.

 

Biblioteket Sønderborg deltog i kursusrækken og derudaf udsprang et projekt om en kampagne for e-bøger målrettet handelsskoleelever i kommunen.

Målet med e-bogskampagnen var at øge kendskabet til e-bøger, samt forhøje udlånet med minimum 25 %. Kampagnen blev sat i gang ved studiestart i september 2009 og allerede efter to måneders kampagne, var målet nået og udlånet tredoblet.

Markedsføring nytter – den behøver ikke koste alverden, men kræver tid.

 

For at fange en målgruppe bestående af unge mennesker, besluttede vi at spille på flere strenge:

  • Via Business College Syds bibliotek (BCSyd) sendte vi mails ud til samtlige studerende med oplysning om e-bøger og hvad de som studerende kunne bruge dem til.
     
  • I samarbejde med BCSyds bibliotek afholdt vi biblioteksorienteringer på BCSyd for samtlige nye studerende, samt elever på 3. år. Her blev de studerende introduceret til både folkebibliotekets og BCSyds bibliotekstilbud.
    Alle studerende fik til biblioteksorienteringen udleveret et usb-stick med teksten ’E-bøger’ og Biblioteket Sønderborgs web-adresse. Usb-sticket fungerer som konstant reminder om folkebiblioteket og har mindre risiko for at ende i bunden af tasken end f.eks. en folder. 
  • På BCSyds storskærme, intranet og internet fik vi lov at annoncere for e-bogstilbuddet, ligesom vi fik tilladelse til at hænge plakater op overalt på skolen.
    Vi ved at billeder/plakater/tekster man ser hver dag, bliver overset. Derfor valgte vi at hænge 4 forskellige plakater op på BCSyd og så skifte dem hver måned. Således blev det visuelle udtryk forandret, mens budskabet forblev det samme.

 

Plakater og foldere er naturligvis også hængt op og lagt frem på folkebibliotekerne.

Overalt hvor de studerende kunne tænkes at bruge deres fritid, ville vi være repræsenteret. Vi ville være synlige i bybilledet, da de studerende ikke kun bevæger sig på BCSyd. Vi besøgte byens øvrige uddannelsessteder, cafeer, kulturhuse, værtshuse, frisører, tøjbutikker osv. med plakater og flyers. Vi fik desuden fremstillet en langsides busreklame på en bybus med reklame for e-bøger til studiet.

En annonce på Facebook blev målrettet studerende i Sønderborg og effekten er ikke udeblevet.

 

Kampagnen afsluttes ved udgangen af 2009, men allerede nu kan vi se at udlånet af e-bøger bevæger sig i den rigtige retning. I januar-april 2009 var udlånet af e-bøger gennemsnitligt 32,5 udlån pr. måned. I september-oktober 2009 var udlånet steget til 113 udlån i snit pr. måned, altså ca. en tredobling af udlånet.

 

Busreklame, Facebookannonce og usb-sticks har ikke været gratis. Design, opsætning og tryk af plakater, vejledninger og flyers har vi selv stået for. Har man adgang til en billeddatabase, et billedbehandlingsprogram og en farvekopimaskine, kan man nå rigtig langt.

For flere oplysninger om e-bogskampagnen på Biblioteket Sønderborg, kan Birgitte Skov og Astrid Tang kontaktes på telefon 88 72 42 00 eller mail bsk2@sonderborg.dk eller atan@sonderborg.dk.