Gå til sidens indhold
16. november 2009 Af Christian Lauersen

Revitalisér formidlingen!

Bibliotekernes gængse formidling er af mange grunde blevet utilstrækkelig, en gruppe biblioteker er gået i gang med at udvikle en slags Formidlingens ABC bl.a. i form af en praktisk kogebog.

Bibliotekernes samlinger og tilbud formidles i dag typisk via hjemmesider, blogs, udstillinger, litteraturlister mm. Sådan har det været længe, men konkurrencen er skærpet. Vores brugere og ikke-brugere har i dag mange flere tilbud end de havde før i tiden. De har også flere penge, så hvis de vil have kultur, viden og oplevelser kan de ofte købe det i stedet for at gå på biblioteket. Derfor er Københavns Biblioteker ved Hovedbiblioteket og Brønshøj Bibliotek samt Aalborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne gået sammen om et projekt, der sætter fokus på formidling og på at få bibliotekets tilbud sat i spil på nye måder. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier og har fået arbejdstitlen ”Formidlingens ABC”

Med det nye projekt skal bibliotekernes formidling revitaliseres, og gerne skævt og anderledes i forhold til gængs biblioteksformidling. Målet er, at få alle historierne og lærdommen gjort højlydt og visuelt tilstede på og udenfor biblioteket, og dermed nærværende og synlige for borgerne. Slutproduktet bliver en art kogebog for formidling, der samler og beskriver de nye metoder. Den vil både indeholde mere gennemgribende og ressourcekrævende tiltag samt en masse mindre ideer og greb som er lige til at gå til.

Et vigtigt led i projektet er indhentning af inspiration udenfor bibliotekssektoren ud fra den betragtning, at vores egne briller ikke kan se hele paletten og at de interessante og skæve ting ofte opstår i samarbejde med andre faggrupper. Derfor har man fra start i stor stil inddraget eksterne samarbejdspartnere i udviklingen af de nye formidlingskoncepter. Af eksterne samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes Copenhagen Institute for Interaction Design, oplevelsesbureauet Onesto Mong, Lammhulst Library Design og Niels Brock.

I disse dage og i den kommende tid, testes koncepterne rundt omkring på projektbibliotekerne. Af koncepter i test kan bl.a. nævnes:
•    E-bogshylden der søger at synliggøre bibliotekernes elektroniske ressourcer ved at bringe dem i spil med de fysiske materialer.
•    B-kortet der formidler bibliotekets indhold målrettet specifikke grupper på specifikke lokationer
•    Bevæg Biblioteket der forener en fysisk oplevelse med bibliotekets tilbud.
Herudover testes og udvikles pt. forskellige ”salgsteknikker” med merkantil inspiration fra Niels Brock og supermarkeder.

Kogebogen og projektets resultater vil blive præsenteret på en afsluttende konference i maj.


For yderligere oplysninger kontakt projektmedarbejder Christian Lauersen af75@kff.kk.dk eller projektleder Lars Kjeldfred larsra@kff.kk.dk