Gå til sidens indhold
19. november 2009 Af Claus Buur Rasmussen

Debat på nettet – biblioteket som demokratisk mediator

Man kan godt få folk til at debattere vigtige emner på nettet. Men det kræver, at man laver grundigt baggrundsstof og tør sætte ømtålelige emner til debat - og lave sammenspil med andre medier. Bibliotekerne kan påtage sig en mere aktiv demokratisk rolle.

I Odder Kommune har det i flere år været naturligt for borgere og politikere at debattere sammen på nettet.

Det viser sig igen tydeligt i forbindelse med det netop overståede kommunalvalg 2009, hvor der blev postet over 400 indlæg i livlig debat mellem borgere og byrådskandidater.

Dækkende baggrundsstof
En af grundene til vores succes med at få debat på nettet er, at vi gør meget ud af at klæde borgerne på med baggrundsviden om et givent emne. Alle byrådets beslutninger bliver f.eks. journalistisk beskrevet på vores hjemmeside – ligesom vi har videotransmissioner fra bl.a. byråds- og borgermøder.

Sæt de ømtålelige emne til debat
Det er desuden vigtigt at turde sætte ømtålelige emner til debat. Hvis der ikke er noget på spil, hvor borgerne har lidt hjerteblod med - så gider de ikke.

Desværre er de fleste kommuner ekstremt konfliktsky i forhold til at tage følsomme emner op. Så det er oplagt for biblioteker at give borgerne mulighed for at ytre sig i demokratiets tjeneste. For vi bør efter min mening i bibliotekerne være med til at lave en aktiv demokratisk formidling omkring de sager, der vedrører borgerne. Det er ikke nok blot at have lokalplaner til gennemsyn og dele valgmateriale ud – nej, bibliotekerne skal også turde være igangsætter.

Samspil med andre medier
Den tredje vigtige ting som vi har gode erfaringer med i forhold til debat, er at lave et samspil med andre medier. Det er bl.a. med til at få flere forskellige målgrupper inddraget.

I forbindelse med kommunalvalget har vi f.eks. lavet videoportrætter med byrådskandidaterne. Samtidig har vi oprettet en gruppe på Facebook i håb om bedre at kunne ramme yngre målgrupper.

Digital debat er ikke bedre end analog debat men..
Man kan ikke på nogen måde sige, at det er bedre at debattere på nettet frem for læserbreve i aviserne eller på borger/vælgermøder. Men jeg tror, at debatten på OdderNettet omkring kommunalvalget har været med til at sikre, at borgerne stemmer på et godt grundlag. Samtidig ser vi en del borgere, der ikke ytrer sig andre steder end på nettet. Så jeg er overbevist om, at vi er med til at involvere flere borgere – og dermed udvikle demokratiet en lille smule.

Ressourcer
Det kræver selvfølgelig nogle ressourcer at sætter en ordentlig ramme op for en debat. Men herefter skulle det gerne køre af sig selv. Bibliotekets/kommunens rolle er altså primært som mediator.

Ovenstående case kan bruges på et hvilket som helst debatemne, hvor man ønsker at inddrage og oplyse borgerne..


Venlig hilsen

Claus Buur Rasmussen