Gå til sidens indhold
23. november 2009 Af Ulrich Storgaard Andersen

Aktivt medborgerskab i børnehøjde på Odense Centralbibliotek

Rapporten om fremtidens børnebiblioteker fra 2008 anbefaler, at børnebibliotekarerne går meget mere i dialog med deres unge brugere. Det er i høj grad lykkedes i et samarbejdsprojekt mellem Odense Centralbibliotek og Pædagoguddannelsen i Odense.

”Det har været godt, at vi fik lov til at bestemme”. Sådan fortæller en pige på 13 år om sin deltagelse i projektet ”Innovationsværksteder med børn som iværksættere”. Ifølge biblioteksrapporten er det den slags, der fremover skal til rundt omkring på Danmarks biblioteker. Rapportens sammenfatning peger på ”… visionen om i højere grad at tage udgangspunkt i, hvad børnene har brug for og gerne vil …”. Evalueringen af projektet viser nu, at der i løbet af 2009 netop er indhentet mange gode erfaringer med at inddrage børnene i de aktiviteter, som Odense Centralbibliotek tilbyder.


Aktiviteter med børn – ikke for børn!
Bibliotekarerne udviklede sammen med medarbejdere og studerende fra pædagoguddannelsen en række forskellige aktiviteter for skolebørn på mellemtrinnet i Odense. Grundideen var, at de voksne sætter en ramme for en aktivitet, og indenfor den ramme får børnene så frit spil som muligt: Indenfor rammen blev børnenes innovation sluppet løs. Der blev sat fire aktiviteter i gang for børnene:
•    GPS-spil. Børnene udviklede sammen med firmaet DJEEO tre spilbaner, som kan lånes ud til andre børn
•    Mangacafe. Børnene indrettede et område af børnebiblioteket efter det såkaldte mangaunivers
•    Svært flytbart legeredskab. Børnene udarbejdede en prototype til et stort og svært flytbart legeredskab
•    Kropslig udsmykning. Børnene afprøvede forskellige teknikker og producerede deres egen kropslige udsmykning


Børnene oplevede at blive taget alvorligt
Evalueringen viser, at børnene på tværs af alle aktiviteterne har oplevet en høj grad af medinddragelse. De lagde vægt på forskellige sider af det at blive inddraget. I en aktivitet synes børnene, det var spændende at komme ned i kælderen og se de mange opmagasinerede bøger. Hernede oplevede de stemningen fra filmen ’Nat på museet’. En af de studerende beskrev, at ”børnene syntes, det var sjovt og cool at være i kælderen, inden det blev åbnet for andre – det er kun noget, voksne får lov til.”
Nogle af børnene var også fascinerede af, at resultaterne af deres arbejde kunne bruges af andre. En af dem udbrød: ”Er det virkelig rigtigt? Kan andre børn komme op og bruges vores spil. Det er supercool”.
Endelig fortalte mange børn, at de følte sig taget alvorligt. De sagde for eksempel om to af uddannelsens studerende: ”Rasmus og Kennard er seje. De behandler os ikke som børn”. Ifølge biblioteksrapportens sammenfatning er det netop en pointe, at bibliotekarerne skal forandre deres rolle, så de ”… skal inddrage børnene i dialogisk kommunikation og slippe kontrollen …”.


OCB oplever lærerigt samarbejde med pædagoguddannelse
For Odense Centralbibliotek var det også et mål med projektet, at prøve hvordan virker et tæt og længerevarende samarbejde om børneafdelingens aktiviteter med en ekstern strategisk partner.
Det er en vigtig erfaring fra projektet, at der bagved de konkrete aktiviteter har været en praktisk øvelse i at få to store organisationer til at samarbejde. Den øvelse kan med stor fordel betragtes som en læreproces for begge parter. En proces der kræver tid, resurser, opbygning af kommunikation, overbærenhed mv.
En god konkret erfaring fra samarbejdet er, at det er givtigt at få de pædagogstuderende ind i aktiviteterne. Bibliotekarerne roser dem for at være dygtige til at arbejde med børnene. Men de studerende har også noget andet, som den modne generation af bibliotekarer ikke længere har. Det blev med et smil på læben forklaret af en af dem på denne måde: ”Vi er nået en alder, hvor det kan være svært at sætte sig op til at være professor Dumbledore. De studerende kommer med en gejst. Jeg kan spille fodbold, men jeg lærer altså aldrig at rappe.”