Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Vision og Mission

Vision
Forbundet Kultur og Information ønsker at være den mest attraktive fagforening for bibliotekarer, informationsspecialister, kulturformidlere og akademikere, der arbejder med information, kultur og viden. Vi ønsker er stærkt professionelt netværk, der gør en synlig forskel.

Mission
Forbundet Kultur og Informations formål er at styrke medlemmernes position og udvikling på arbejdsmarkedet og varetage deres ansættelses- og uddannelsesmæssige samt faglige interesser. Forbundets formål er ligeledes at styrke og bevare det danske demokrati og den frie og lige adgang til information, viden og idéer i både samfund, virksomheder og organisationer.

Indsigt
Forbundet Kultur og Information rådgiver på baggrund af indsigt om arbejdsmarkedet for informationsspecialister og kulturformidlere. Denne indsigt opnår vi gennem analyser og indsamling af viden om de nyeste tendenser på arbejdsmarkedet.
 
Fagligt fællesskab
Forbundet Kultur og Information faciliterer Danmarks største faglige fællesskab af mennesker, der er optaget af at styrke fagligheden på det biblioteks- og informationsvidenskabelige område.
 
Berigende resultater
Forbundet Kultur og Informations mål er at skabe berigende resultater for medlemmerne. Det betyder, at vi bestræber os på, at ethvert møde med forbundet og medlemmet opleves værdifuldt og berigende for medlemmet, fordi vi leverer såvel brugbare løsninger som gode oplevelser.