Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fagpolitisk konsulent til Forbundet Kultur og Information

Forbundet Kultur og Information søger en fagpolitisk konsulent. Ansøgningsfristen er den 18. december.

Forbundet Kultur og Information søger en fagpolitisk konsulent med flair for politisk interessevaretagelse og med interesse for, hvordan medlemmernes kompetencer og faglige udvikling spiller ind i samfundsmæssige potentialer og udfordringer.

I Forbundet Kultur og Information oplever vi, at vores medlemmer, som informationsspecialister, bibliotekarer og kulturformidlere, befinder sig på et arbejdsmarked under forandring, hvor den stigende mængde af information i verden kalder på stærke kompetencer inden for indsamling, strukturering, styring, deling, søgning og formidling af data, information, viden og kultur. Dette gælder både i private og offentlige organisationer.

Derfor opruster Forbundet Kultur og Information sin rolle som interesseorganisation, og det kan du i høj grad være med til at sætte dit præg på ved at bygge bro til nye arbejdsmarkeder i det private og offentlige, synliggøre medlemmernes kompetencer over for arbejdsgiverne og politikerne og dermed positionere forbundet over for interessenter som en relevant politisk aktør og medspiller. Du bliver en del af vores nye afdeling Politik og udvikling, hvor dine nærmeste kolleger vil arbejde med analyser, arrangementer, karriere og hvervning.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen. Det endelige timetal afklares i ansættelsesprocessen efter nærmere aftale med kandidaten. Forventet ansættelse pr. 1. marts 2021. Sekretariatet er beliggende på Frederiksberg.

Vi ønsker en medarbejder, der har ideerne til, hvordan man finder de budskaber og dagsordener, der vil få politikere, erhvervsorganisationer og øvrige interessenter til at lytte, og som har overblikket til at følge sagerne helt til dørs.

Du bliver en del af et lille, dynamisk sekretariat bestående af 14 medarbejdere samt en fuldtidsansat formand, og dine opgaver bliver derfor mange og varierede.

 

Konkrete opgaver

 • overvåge fagets udvikling inden for eksempelvis digitalisering, digital dannelse, dataetik, biblioteksområdet og kulturpolitik med henblik på at identificere og påvirke relevante dagsordener
 • bistå forbundets formand og administrative ledelse i udviklingen af forbundets politik og interessevaretagelse
 • udøve interessevaretagelse i form af en tæt kontakt til mange af vores interessenter
 • udarbejde politiske indstillinger til forbundets hovedbestyrelse
 • udarbejde høringssvar, oplæg og debatindlæg for forbundets politikere
 • pleje og videreudvikle forbundets faggrupper.

 

Du

 • har en akademisk uddannelse (gerne med relation til fagområdet)
 • har erfaring med det fagområde, informationsspecialister og kulturformidlere beskæftiger sig med: information, data, viden og kultur
 • er en dygtig netværker
 • er god til at begå dig i en politisk organisation med mange interesser
 • er velskrivende og har flair for at udarbejde oplæg til det politiske niveau
 • er god til at lytte og analysere
 • er initiativrig og udadvendt
 • er god til at sætte en dagsorden og finde de argumenter, der får vores interessenter til at lytte.


Du må meget gerne have erfaring med arbejdet i en faglig organisation, men det er ikke et krav.

Vi er en lille, uformel organisation, der prioriterer det gode arbejdsmiljø og kollegiale sammenhold højt. Vi har plads til de gode ideer, og du får i høj grad mulighed for at præge din egen arbejdsdag. Du aflønnes på baggrund af din erfaring og med udgangspunkt i vores overenskomst. Du vil i det daglige arbejde referere til forbundets sekretariatschef.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunikationschef/redaktør Anette Lerche på 20 64 65 03.

Der er ansøgningsfrist den 18. december 2020 kl. 12.00, og ansættelsessamtaler afholdes i uge 1 og 2 i 2021. Ansøgning bedes sendt til chefsekretær Gitte Holm på ansogning@kulturoginformation.dk.