Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, opsamlet når du har besøgt vores hjemmeside, eller fået i forbindelse med at du har tilmeldt dig vores arrangementer eller netværk.

1. Dataansvarlig

Forbundet Kultur og Information er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om medlemmer, andre parter og besøgende på vores hjemmeside. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

Vores kontaktoplysninger er:

Forbundet Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 55623317
Telefon: 38 88 22 33

Hvis Forbundet Kultur og Information fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

 

2.1 Dit medlemskab

Når du er medlem hos os, behandler vi almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at varetage dit medlemskab, som blandt andet omfatter løn-, vilkår- og kontraktforhandlinger, anden rådgivning, diverse arrangementer, organisering, tilbud fra vores samarbejdspartnere, osv. Vi indsamler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne indberette dit medlemskab til SKAT.

Vi opbevarer dine medlemssager i 10 år, fra du har forladt arbejdsmarkedet, eller 10 år efter at du har meldt dig ud af vores fagforening, hvis dette måtte ske før. Dine stamoplysninger slettes på det seneste af følgende to tidspunkter, enten 5 år efter, at du har meldt dig ud af fagforeningen eller samtidig med, at vi sletter den sidste medlemssag, vi har om dig.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, da behandlingen er nødvendig for opfyldelse af aftalen om dit medlemskab. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, da behandlingen er et nødvendigt led i vores legitime aktiviteter som fagfagforening. Vi behandler også dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav. Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra a, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere.  

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, herunder SKAT, domstole, eksterne rådgivere (fx advokater), Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og vores samarbejdspartnere.

 

2.2 Modparter og andre parter

Når vi rådgiver vores medlemmer, modtager vi også personoplysninger om andre end vores medlemmer. Nogle gange efter en konkretvurdering, vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt eller det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os. 

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Vores legitime interesse er at være en faglig organisation, som varetager vores medlemmers interesse.Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere (fx advokater), databehandlere og andre nødvendige modtagere. 

 

2.3 Tillidsrepræsentanter

 

2.3.1 Egne tillidsrepræsentanter

For at vores tillidsrepræsentanter kan repræsentere dig som medlem hos os og yde dig fagfagforeningsmæssig bistand, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med dem. Vores udveksling af personoplysninger sker med henblik på, at vi kan overholde de kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

Vi opbevarer dine personoplysninger som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab.   

 

2.3.2 Medanmeldte tillidsrepræsentanter

For at vores tillidsrepræsentanter kan repræsentere medlemmer fra andre fagforeninger, og at du som medlem hos os kan modtage fagfagforeningsmæssig bistand fra tillidsrepræsentanter, der er organiseret et andet sted end hos os, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med andre fagfagforeninger. Vores udveksling af data sker med henblik på, at vi kan overholde de kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

 

Den behandling, som vi og de andre fagforeninger foretager i forbindelse med ovennævnte repræsentation af ikke-medlemmer, er vi hver især dataansvarlig for.

 

Hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab, mens vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter, at vi har afsluttet din sag, hvis du ikke er medlem hos os men hos en af de andre akademiske fagforeninger af hensyn til vores rådgiveransvar.

 

2.4 Fagmagasinet Perspektiv

Hvis du er medlem hos os eller abonnerer på vores fagmagasin Perspektiv, sender vi dig fagmagasinet 10 gange om året. Vi sender fagmagasinet til din fysiske adresse. For at vi kan sende dig fagmagasinet behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn og adresse.

Du kan til enhver tid afmelde fagmagasinet ved at kontakte os.

Til brug for vores udsendelse af fagmagasinet opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage fagmagasinet fra os og i 2 år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab.   

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at være en faglig organisation, som følger med i vores medlemmers arbejdsliv og arbejdsmarked, og løbende skriver faglige, politiske og inspirerende nyheder.  

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: distributører, vores samarbejdspartnere og databehandlere. 

 

2.5 Arrangementer og netværk

Når du deltager i vores arrangementer og netværk, behandler vi de almindelige personoplysninger om dig, som du har givet os. Det drejer sig om dit navn, titel, arbejdsplads, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og typen af arrangement eller netværk.

Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne gennemføre arrangementer og netværk, at kunne orientere dig løbende om praktiske forhold omkring afholdelsen af vores arrangementer og netværk og at kunne sende dig materiale, deltagerlister mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre vores arrangementer og netværk og evaluere dem, hvorefter vi sletter dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig om deltagelsen i arrangementet eller netværket og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, da behandlingen sker som led i vores legitime aktiviteter som fagfagforening, herunder afholdelsen af arrangementer og netværk.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores samarbejdspartnere og databehandlere. 


2.6 Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside kulturoginformation.dk, opsamler vi almindelige personoplysninger om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende: 

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing, 
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden, 
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik, og
 • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing. 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores samarbejdspartnere og databehandlere. 

 

2.7 Nyhedsbreve

Du modtager vores nyhedsbreve, når du er medlem af vores fagforening, eller når du selv har tilmeldt dig vores nyhedsbreve. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, titel, arbejdsplads, adresse, telefonnummer, og typen af nyhedsbrev. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at vi kan levere vores nyhedsbreve til dig.

Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve til opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i 2 år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet i afsnit 2.1 om dit medlemskab.   

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte kontakt@kulturoginformation.dk. 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores samarbejdspartnere og databehandlere. 

 

2.8 Job

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de almindelige personoplysninger, som du selv har givet os eller almindelige personoplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores databehandlere. 

 

 3. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi anvender webbaserede tjenester som Peytzmail, Google, Surveymonkey, Surveyexact, Cookiebot og Learnplatform til at udsende nyhedsbreve, håndtere tilmelding, gennemføre analyser, osv. Al data gemmes på servere inden for EU eller inden for Privacy Shield samarbejdet og videregives ikke til andre. Du kan kontakte kontakt@kulturoginformation.dk,hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor relevant overførselsgrundlag er gjort tilgængelig

 

4. Hvordan

For at kunne tilbyde dig medlemskab, en god hjemmeside, vores fagmagasin, nyhedsbreve, arrangementer, netværk, jobs, osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine personoplysninger.5. Sikkerhed

De personoplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os, har den samme sikkerhed omkring dine personoplysninger, som vi har. Derudover har vi internt organisatorisk hos os fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning

 

6. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende os en e-mail til kontakt@kulturoginformation.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi kan sende dig et af vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig det pågældende nyhedsbrev.

 

7. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende os en e-mail til kontakt@kulturoginformation.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 9. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på kontakt@kulturoginformation.dk.