Gå til sidens indhold

Hovedbestyrelsens konstitution 2022 - 2024

KONSTITUTION & REPRÆSENTATION 2022–2024

 

Politiker

 

Sekretariat

 

Formand
Tine Segel

 

Torben Jensen

Næstformand
Nikoline Dohm Lauridsen

 

 

Torben Jensen

Forretningsudvalg
Formand Tine Segel, næstformand Nikoline Dohm Lauridsen, Jacob Holm Krogsøe og Martin Schmidt-Nielsen

 

 

Torben Jensen

Politikområder

 

Faglighed: En vej til indflydelse

 

 

Trivsel og udvikling i arbejdslivet

 

 

Brobyggere og faglige fællesskaber

 

 

 

Andet

 

Pensionsområdet

Formand Tine Segel og Anja Pedersen

PFA’s Partner- og Risikopanel

Formand Tine Segel, næstformand Nikoline Dohm Lauridsen, Anja Pedersen, Torben Jensen og Helle Fridberg

(Panelet er nedsat i efteråret 2017 i forbindelse med Forbundet Kultur og Informations nye pensionsaftale. Forbundet har 5 pladser i panelet)

Helle Fridberg

 

 

Uddannelsespolitik, generelt

 

Kristine Sofie Højen og Sarah Elizabeth Hvidberg

 

 

Torben Jensen

Studerendes vilkår (SU, studenterløn)

 

Marie Cecilie Lensch

 

 

Ditte H. Mortensen

Internationalt arbejde – herunder bibliotekspolitik

 

Forretningsudvalget

 

 

Anders Grønbæk

Bladudvalg – HB’s repræsentant

Jacob Holm Krogsøe

 

 

Anette Lerche

Døssingprisen 2024

Døssingprisudvalget nedsættes i forbindelse med prisuddelingen på generalforsamlingen i 2024

 

 

Niels Bergmann

Familiepolitik / ligestilling

Kristine Sofie Højen og Sarah Elizabeth Hvidberg

 

 

 

 

 

 

Netværk - oversigt

 

Læringsnetværk:

Tovholder:

Jette Fugl

 

Arbejdsmiljønetværk

 

 

 

Lone Rosendal

Records Manager Netværk

 

 

 

Niels Bergmann

 

 

TR-kollegier

 

2 statslige TR-kollegier

 

 

TR-kollegiet for de store og små fag- og forskningsbiblioteker

Anja Pedersen

 

TR-kollegiet for professionshøjskolerne

Johanne Pasgaard

 

 

Hatun Ünsal

 

 

Hatun Ünsal

Kommunale TR-kollegier

 

TR Kollegie - Storkøbenhavn

Daniel Ackey

 

 

Ann Sofie Kannegaard

TR Kollegie – Nordsjælland

Johanne Pasgaard

 

 

Ann Sofie Kannegaard

TR Kollegie - Region Sjælland

Pia Nyberg

 

 

Lone Rosendal

TR Kollegie - Region SydDanmark

Jacob Holm Krogsøe

 

 

Karin V. Madsen

TR Kollegie - Region Midtjylland

Jacob Holm Krogsøe

 

 

Karin V. Madsen

TR Kollegie - Region Nordjylland

Martin Schmidt-Nielsen

 

 

Anders Grønbæk

Et tværgående kommunalt kollegium - Storbykollegiet

Martin Schmidt-Nielsen

 

 

 

Lone Rosendal og

Anders Grønbæk

 

 

 

 

Ansættelsesgrupper

Nikoline Dohm Lauridsen – politisk ansvarlig, HB

 

 

 

Anders Grønbæk

Statsgruppen – politisk ansvarlig

Anja Pedersen

 

 

Hatun Ünsal

Privatgruppen – politisk ansvarlig

Marie Cecilie Lensch

 

 

Karin V. Madsen

 

 

 

Faggrupper

 

Martin Schmidt-Nielsen - politisk ansvarlig, HB                                                       Helle Fridberg

BITA – Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde

Kristine Sofie Højen

 

 

BØFA – Faggruppen for Børnebibliotekarer

Johanne Pasgaard

 

 

Faggruppen for Formidling

Martin Schmidt-Nielsen

 

 

Faggruppen for IT og Dataetik

Daniel Ackey

 

 

Faggruppen Sundhed, Medicin og Samfund
Nikoline Dohm Lauridsen

 

 

Filibussen - Faggruppen for filialer, mindre biblioteker og bogbusser
Pia Nyberg

 

 

MUFA – Faggruppen for Musikbibliotekarer

Johanne Pasgaard

 

 

Referencefaggruppen  
Martin Schmidt-Nielsen

 

 

Data Science

Daniel Ackey

 

 

Pensionistgruppen

Daniel Ackey

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekstern repræsentation

 

Ekstern Repræsentation - Akademikerne (AC)

Akademikerne - bestyrelse
Fællesrepræsentationen ”De 6” v/Eva Secher Mathiasen (Dansk Psykolog Forening) – i 2022 varetages af næstformand; Dea Seidenfaden

 

Torben Jensen

Akademikerne - Offentlige forhandlingsudvalg (FHO)

Fællesrepræsentationen ”De 6” v/Tine Segel

 

 

Anders Grønbæk

Forhandlingsudvalget for den private sektor (FHP)

Tine Segel

 

 

Karin V. Madsen

Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Lisbeth Ramsgaard Carlsen

 

 

Hatun Ünsal

Netværk for studerende i AC-organisationer

Marie Cecilie Lensch

 

 

Ditte H. Mortensen

Vækst- og beskæftigelsesudvalget (VBU)

Nikoline Dohm Lauridsen

 

 

Helle Fridberg

AC Ligestilling

Sarah Elizabeth Hvidberg

 

 

 

Ekstern repræsentation – Andet

Advisory Board, Brønderslev Forfatterskole

Tine Segel

 

 

Anders Grønbæk

Advisory Board, Frederiksberg Kommune

Tine Segel

 

 

Anders Grønbæk

Advisory Board, Danskernes Digitale Selvforsvar under Forbrugerrådet Tænk

Tine Segel

 

 

Torben Jensen

Advisory Board, Data Ethics

Tine Segel

 

 

 

Advisory Board, En tryg digital hverdag under Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden

Tine Segel

 

 

Torben Jensen

Advisory Board, Sikker Internet Center DK under Medierådet, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik

Tine Segel

 

 

 

Aftagerpanel for IT-uddannelsen ved SDU

Tine Segel

 

 

Ditte H. Mortensen

Aftagerpanel ved INF

Tine Segel

 

 

Ditte H. Mortensen

Akademikernes A-kasse -formandskab og bestyrelse
Tine Segel

(Suppleant: Daniel Ackey)

 

 

Torben Jensen

Akademikernes A-kasse -repræsentantskab


Tine Segel og Nikoline Dohm Lauridsen(Suppleanter: Daniel Ackey og Martin Schmidt-Nielsen)

 

 

Torben Jensen

Bibliotekernes Dialogforum
Tine Segel

 

Torben Jensen

Broen til Fremtiden

Daniel Ackey

 

 

Anette Lerche

Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab

Tine Segel

 

 

Torben Jensen

DB2030

 

 

 

Anette Lerche

Forbrugerrådet Tænk, Rådsnævnet

Tine Segel og Torben Jensen

 

Torben Jensen

Forbrugerrådet Tænk, bestyrelse

Tine Segel

 

 

Torben Jensen

Fremfærd Bruger

Tine Segel

 

 

Anders Grønbæk

Læsestrategi, følgegruppe

Johanne Pasgaard

 

 

Anette Lerche

Repræsentantskabet for Forbrugsforeningen 1886

Tine Segel

 

 

Torben Jensen

PFA kunderåd

Tine Segel

Suppleant: Nikoline Dohm Lauridsen

 

 

Helle Fridberg

Uddannelsesalliancen

Tine Segel

 

 

Torben Jensen

Væksthus 2 - for Ledelse

Forbundet Kultur og Informations repræsentant: Torben Jensen

 

 

Torben Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg med deltagelse af eksterne personer:

 

Datatilsynets kontaktudvalg for erhvervslivet

(Plads udpeget af Forbrugerrådet Tænk)

Forbundet Kultur og Informations repræsentant: Tine Weirsøe

 

 

Mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

(Plads udpeget af Forbrugerrådet Tænk)

Forbundet Kultur og Informations repræsentant: Tine Weirsøe

 

 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

Forbundet Kultur og Informations repræsentanter: Kasper Bøgh og Jens Dam

 

 

Hatun Ünsal

 

Slots- og Kulturstyrelsen, Følgegruppe for litteraturinitiativ for 0-12 årige

Forbundet Kultur og Informations repræsentant: Julie Arndrup

 

 

Der er visse fora/netværk, der enten ikke har politisk eller sekretariatsmæssig repræsentation.