Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hovedbestyrelsens konstitution 2019 - 2021

Hovedbestyrelsen har konstitueret sig i januar 2019. (Konstitutionslisten er opdateret pr. 6. februar 2020)

 

KONSTITUTION 2019 – 2021
Politiker Sekretariat
Formand Tine Segel Torben Jensen
Næstformand Daniel Ackey Torben Jensen
Forretningsudvalg
Formand Tine Segel, næstformand Daniel Ackey, Jacob Holm Krogsøe og Gitte Andersen
Torben Jensen
Politiske Fokusområder 
BF'ere i en ny tid
Politisk ansvarlig: Daniel Ackey
Udvalgsdeltagere: Nicoline Dohm Lauridsen og Rikke Blaabjerg
Torben Jensen

Koordinator:
Nanna Berg
Karriere, kompetencer og arbejdsliv
Politisk ansvarlig: Kristine Sofie Højen
Udvalgsdeltagere: Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen og Jette Fugl
Anders Grønbæk

Koordinator:
Ulla Thorborg
Stærk faglig stemme
Politisk ansvarlig: Martin Schmidt-Nielsen
Udvalgsdeltagere: Jacob Holm Krogsøe, Julie Arndrup og Sarah Elizabeth Hvidberg
Anette Lerche

Koordinator: 

Politikområder 
TR-området, herunder TR-uddannelse
Fællesmøde halvårligt
Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen og Jacob Holm Krogsøe
Lone Rosendal
Pension
Formand Tine Segel og Gitte Andersen
Helle Fridberg
PFA's Partner- og Risikopanel
Formand Tine Segel, Næstformand Daniel Ackey, Gitte Andersen, Torben Jensen og Helle Fridberg
(Panelet er nedsat i efteråret 2017 i forbindelse med Forbundet Kultur og Informations nye pensionsaftale. Forbundet har 5 pladser i panelet)
Helle Fridberg
Uddannelsespolitik, generelt
Sarah Elizabeth Hvidberg
Ulla Thorborg
Studerendes vilkår (SU, studenterløn)
Rikke Blaabjerg
 Nanna Berg
International bibliotekspolitik
Forretningsudvalget
Anders Grønbæk
Andet
Bladudvalg - HB's repræsentant
Jacob Holm Krogsøe
Anette Lerche
Døssingprisen 2021 Niels Bergmann
Netværk
Lederkollegie - HB-kontaktperson
Formand Tine Segel
Torben Jensen
TR-kollegier
2 statslige TR-kollegier  
TR-kollegiet for de store og små fag- og forskningsbiblioteker
Gitte Andersen

TR-kollegiet for professionshøjskolerne
Jette Fugl
Ulla Thorborg
Kommunale TR-kollegier  
TR-kollegie - Region Hovedstaden
Andreas Damsbo Brix og Jette Fugl
Helle Fridberg
TR-kollegie - Region Sjælland
Andreas Damsbo Brix
Lone Rosendal
TR-kollegie - Region SydDanmark
Gitte Andersen
Karin V. Madsen
TR-kollegie - Region Midtjylland
Jacob Holm Krogsøe
Karin V. Madsen
TR- Kollegie - Region Nordjylland
Jacob Holm Krogsøe
Anders Grønbæk
Et tværgående kommunalt kollegium
Storbykollegiet
Gitte Andersen
Anders Grønbæk
Fag- og Ansættelsesgrupper
Statsgruppen - politisk ansvarlig
Nikoline Dohm Lauridsen
Ulla Thorborg
Privat gruppen - politisk ansvarlig
Jette Fugl
Karin V. Madsen
Faggrupper - politisk ansvarlig
Jette Fugl 
Anders Grønbæk
BITA - Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde
Gitte Andersen 
 
BØFA - Faggruppen for Børnebiblioteker
Julie Arndrup 
 
Faggruppen for Formidling
Sarah Elizabeth Hvidberg
 
META - Faggruppen for Metadata
Sarah Elizabeth Hvidberg
 
Faggruppen for Medicinsk Information
Gitte Andersen
 
Filibussen - Faggruppen for filialer, mindre biblioteker og bogbusser
Martin Schmidt-Nielsen
 
IT-faggruppen
Daniel Ackey 
 
Kunstfaggruppen
Julie Arndrup 
 
MUFA - Faggruppen for Musikbibliotekarer
Kristine Sofie Højen 
 
Referencefaggruppen
Andreas Damsbo Brix
 
Forbundet Kultur og Informations Seniorgruppe
Jette Fugl 
 
Data Science
Nikoline Dohm Lauridsen 
 
Ekstern repræsentation
Ekstern Repræsentation - Akademikerne (AC)
Akademikerne - bestyrelse
Fællesrepræsentationen ”De 6” v/ Formand Tine Segel
Torben Jensen
Akademikerne - Offentlige forhandlingsudvalg (FHO)

Fællesrepræsentationen "De 6" v/Formand Eva Secher Mathiasen (Dansk Psykolog Forening)
Anders Grønbæk
Forhandlingsudvalget for den private sektor (FHP)
Formand Tine Segel
Karin V. Madsen
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)
Jette Fugl
Ulla Thorborg
Netværk for studerende i AC organisationer
Rikke Blaabjerg
Nanna Berg
Ekstern Repræsentation - andet 
Advisory Board, Brønderslev Forfatterskole
Formand Tine Segel
Anders Grønbæk
Advisory Board, Frederiksberg Kommune
Formand Tine Segel
Anders Grønbæk

Advisory Board, Danskernes Digitale Selvforsvar under Forbrugerrådet Tænk
Formand Tine Segel

Torben Jensen
Advisory Board, Data Ethics
Formand Tine Segel
Torben Jensen
Advisory Board, En tryg digital hverdag under Forbrugerådet Tænk og Trygfonden
Formand Tine Segel
Torben Jensen
Advisory Board, Sikker Internet Center DK under Medierådet, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik
Formand Tine Segel
Torben Jensen
Aftagerpanel for IT-uddannelsen ved SDU
Formand Tine Segel
Nanna Berg
Aftagerpanel ved INF
Formand Tine Segel
Nanna Berg
Akademikernes A-kasse -formandskab og bestyrelse
Formand Tine Segel
(Suppleant: Jette Fugl)
Nanna Berg
Akademikernes A-kasse - repræsentantskab
Formand Tine Segel og Kim Jesper Josefsen
(Suppleanter: Næstformand Daniel Ackey og Kristoffer Harboe)
Nanna Berg
Bibliotekernes Dialogforum
Formand Tine Segel
Torben Jensen

Forbrugerrådet Tænk, Rådsnævnet
Formand Tine Segel og Torben Jensen

 

Torben Jensen
Forbrugerrådet Tænk - bestyrelse
Formand Tine Segel
Torben Jensen
Fremfærd Bruger
Tine Segel
 
Repræsentantskabet for Forbrugsforeningen 1886
Formand Tine Segel
Torben Jensen
PFA kunderåd
Formand Tine Segel
Suppleant: Gitte Andersen
Helle Fridberg

Væksthus 2 - for Ledelse
Forbundet Kultur og Informations repræsentant: Torben Jensen

Uddannelsesalliancen: Rikke Blaabjerg

VBU: TBA

Læsestrategi: Julie Arndrup

Broen til fremtiden: Daniel Ackey

Del din løn: Jette Fugl

 

Torben Jensen

 

 

 

Udvalg med deltagelse af eksterne personer:  
Biblioteksfagligt udvalg om lånesamarbejde (tidl. bibliotek.dk)
Repræsentant fra BF's Referencefaggruppe og IT-Faggruppe:Tina Woge Nielsen, Esbjerg Bibliotekerne, udpeget af Referencefaggruppen samt Pernille Saul, KOMBIT - Kommunernes IT-fællesskab, udpeget af IT-faggruppen
Anders Grønbæk
Mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse (Plads udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
Forbundet Kultur og Informations repræsentant: Tine Weirsøe
 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)
Forbundet Kultur og Informations repræsentanter: Kasper Bøgh og Jens Dam

Ulla Thorborg