Gå til sidens indhold

Forbundets forhandlingsorganisation

I forbindelse med strukturreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 blev en række kommuner lagt sammen til større kommuner. Forbundet Kultur og Information vedtog i denne forbindelse en ny forhandlingsorganisation.

Forhandlingsorganisation beskriver, hvem der forhandler på vegne af Forbundet Kultur og Information ved såvel de kollektive forhandlinger som ved de individuelle forhandlinger. Kollektive forhandlinger varetages altid af forbundet centralt, mens individuelle forhandlinger er delt mellem forbundets tillidsrepræsentanter og forbundet centralt.

Som udgangspunkt er Forbundet Kultur og Informations forhandlings- og aftalekompetence uddelegeret til de lokale tillidsrepræsentanter, mens forbundet centralt forhandler for alle ledere med ledelsesfunktioner. Det indebærer, at man har mandat til at forhandle og indgå aftaler for forbundets medlemmer med forbundets lokale tillidsrepræsentant (TR) som modpart. Dette gælder såvel på det statslige som det kommunale og regionale område.