Gå til sidens indhold

Organisation

Forbundet Kultur og Informations øverste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted hvert andet år. Den daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen, bistået af forbundets sekretariat.

Forbundet Kultur og Informations interesser varetages lokalt af tillidsrepræsentanterne, der er ansvarlige for forhandlinger om løn- og ansættelsesforhold på arbejdspladsen. Forbundet vedtog senest en ny forhandlingsorganisation, da strukturreformen trådte i kraft den 1. januar 2007.

Derudover består Forbundet Kultur og Information af 2 ansættelsesgrupper: en for statsansatte og en for privatansatte samt en række faggrupper.