Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Medlemsundersøgelse 2017

Forbundet gennemførte i foråret 2017 en medlemsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen var at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de var med forbundet, hvilke forhold de tillagde størst værdi samt hvorledes disse forhold påvirkede den overordnede tilfredshed og loyalitet.

Undersøgelsens spørgeskema blev udsendt til i alt 2.894 medlemmer, hvoraf 826 medlemmer gennemførte en besvarelse af spørgeskemaet, hvilket resulterede i en svarprocent på 29 %.

Hovedresultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen viste, at forbundet ligger på niveau med andre AC-organisationer i forhold til medlemmernes tilfredshed og loyalitet.

Rapporten viste desuden, at tilfredsheds- og loyalitetsskabelsen er baseret på medlemmernes vurdering af deres udbytte af medlemskabet og kvaliteten af de ydelser og den service, forbundet tilbyder. 

Med afsæt i undersøgelsen vil forbundet arbejde for at forøge tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne.

Download medlemsundersøgelsen fra 2017 (PDF-fil)