Gå til sidens indhold

Morten Rosenmeier, modtager af Døssingprisen 2014

Overrækkelsen af Døssingprisen 2002 fandt sted på Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2002 lørdag den 26. oktober 2002 i forbindelse med festmiddagen på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Valget var faldet på Morten Kjærum, nyudnævnt direktør for "Institut for menneskerettigheder".

Morten Rosenmeier er professor i ophavsret på Københavns Universitet. Han er samtidig formand for UBVA, Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde.

Morten Rosenmeier har, siden han blev formand for UBVA, gjort en enorm indsats for, at få inddraget bibliotekerne og bibliotekarerne i, hvordan vi korrekt varetager de ophavsretslige spørgsmål.

Det ligger som en central del af Mortens virke at få ligevægt mellem ophav, mellemled og aftager. Så alle føler sig tilgodeset.

Informationerne ligger ”lige til højrebenet på nettet”, og det er så nemt at komme galt afsted, når man skal formidle, finde, anvende og genbruge andres frembringelser.

Morten Rosenmeier har formået at etablere et aktivt ambasssadørkorps af biblioteks- og universitetsfolk, som er med til at udbrede budskabet om, at ophavsret er vigtigt, men ikke farligt.

Morten Rosenmeiers vision om at gøre bibliotekarer bedre rustet til at varetage disse spørgsmål – give dem en viden og en fornemmelse for, hvad og hvordan man kan anvende og bøje reglerne i Danmark – har givet et løft og en bevidsthed, som betyder, at vi bedre kan servicere den danske befolkning, forskere, virksomheder og undervisere i at navigere rundt i det store blå (op)hav.

På talrige kurser om ophavsret for bibliotekarer og biblioteksfolk har Morten Rosenmeier og UBVA opfyldt et stort behov for specialviden om emnet. Hvor et indviklet og vanskeligt juridisk emne bliver formidlet, så en ikke-jurist kan forstå det og får lyst til at vide mere.

Bibliotekarforbundet håber, at prisen vil inspirere kolleger til aktivt at tildrage sig viden om ophavsret og til at deltage i arbejdet med at udbrede denne viden til alle vores mange  forskellige brugere.

Vi håber samtidig, at prisen vil styrke opmærksomheden omkring det arbejde, hvor vi som bibliotekarer bidrager til den digitale dannelse af danskerne. Her er vi en helt naturlig partner og ressource.

Prisen blev overrakt den 25. oktober 2014 af Bibliotekarforbundets formand, Søren Kløjgaard, i forbindelse med Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 og Fagligt Landsmøde 2014 på Hotel Nyborg Strand.

Om Morten Rosenmeier
Morten er født i 1967 og blev juridisk kandidat i 1995. Han har arbejdet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet fra 1997, siden 2010 som professor i ophavsret. Forfatter til en række bøger og artikler om ophavsret. Morten er desuden formand for Dansk Selskab for Ophavsret. Morten har siden 2004 været medlem af UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) og har været formand siden 1. januar 2005. UBVA hjælper Akademikernes medlemsorganisationers medlemmer i sager om immaterialret, især ophavsret.