Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hvem er Forbundet Kultur og Information?

Forbundet Kultur og Information er det faglige fællesskab for dig, der er bibliotekar, informationsspecialist eller kulturformidler samt alle andre, der arbejder professionelt inden for områderne data, information, viden eller kultur i såvel den offentlige som private sektor.

Forbundet Kultur og Information  er en aktiv og dynamisk fagforening, der arbejder for at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår samt uddannelses-, karrieremæssige- og faglige interesser. Forbundet arbejder for at sikre fuld beskæftigelse inden for faget.

Forbundets medlemmer spiller en vigtig samfundsmæssig rolle ved at validere, sikre, organisere og formidle kultur og information, så den bliver relevant, anvendelig, tilgængelig og inspirerende for andre.

Forbundet understøtter denne rolle og arbejder for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet i en tid, hvor bl.a. fake news og betalingsmure er stærke tendenser, der udfordrer denne tilgængelighed og de demokratiske institutioner. Samtidig er forbundet forum for faglig debat, nytænkning og idéudvikling og tilbyder bl.a. netværk, uddannelser og konferencer, hvor den faglige udvikling er i centrum.

Forbundet rådgiver og sparrer samtidig med medlemmer og tillidsrepræsentanter om alle forhold vedrørende løn, ansættelse, arbejdsliv og karriere og  arbejder fokuseret med at sikre medlemmerne de bedst mulige løn-, arbejds- og udviklingsvilkår gennem hele livet på arbejdsmarkedet.

Vi forhandler centralt og decentralt og  varetager forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af Forbundet Kultur og Informations overenskomster. Forbundet deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikerne (AC) og Forhandlingsfællesskabet (FF) om overenskomster og aftaler.

Forbundet Kultur og Information har ca. 4.300 medlemmer, der er ansat i både den offentlige og private sektor, er under uddannelse eller er seniormedlemmer.

 • Mere om forhandlingssamarbejdet

  Forbundet varetager forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af forbundets overenskomster.

  Forbundet Kultur og Information deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikernes Centralorganisation (AC) omkring overenskomst- og aftaleforhandlinger. Flere og flere spørgsmål om aftaler og lønformer er i dag decentraliseret og lagt ud til de lokale arbejdspladser. Her varetager forbundets tillidsrepræsentanter store dele af forhandlingsarbejdet i samspil med forbundet og de enkelte medlemmer.

  Forbundet Kultur og Information organiserer og varetager forhandlingsretten for alle faguddannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.er i Danmark, som er omfattet af forbundets overenskomster. Forbundet Kultur og Information organiserer også studerende og andre, der er beskæftiget inden for kultur-, informations- eller bibliotekssektoren, samt andre personer beskæftiget med data, information, viden eller kultur. Herudover organiserer forbundet også cand.mag.er og andre traditionelt omfattet af DM's overenskomster, jf. samarbejdsaftalen mellem DM og Forbundet Kultur og Information.

  Forbundet Kultur og Information deltager i forhandlingssamarbejdet som AC-organisation og samarbejder i øvrigt med fagpolitisk aktive organisationer og brugerorganisationer på biblioteks- og kulturområdet såvel nationalt som internationalt.

  Forbundet vil sikre medlemmerne beskæftigelse gennem stadig udvikling af faget og ønsker derfor at være forum for faglig debat, nytænkning og idéudvikling. Forbundet Kultur og Information arbejder for at sikre fuld beskæftigelse inden for faget.

  De konkrete tiltag for perioden 2019-21 kan læses i Forbundets Princip- og arbejdsprogram.