Gå til sidens indhold

Refusionsblanketter

Refusion af omkostninger

Af skattemæssige årsager har vi været nødsaget til at ændre fremgangsmåde, når du skal have refunderet de udgifter, du har haft i forbindelse med aktiviteter knyttet til Forbundet Kultur og Information.

Det vil derfor fremover være nødvendigt, at forbundet modtager dokumentation for transportomkostninger.

Så vi må bede dig om at gøre brug af følgende:

Den relevante refusionsblanket med kopi af bilag, udskrives, underskrives og returneres til:

Forbundet Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

eller sendes via e-mail med indscannet bilag til Økonomiafdelingen.

Vil du helst være fri for at printe, udfylde og sende ind, kan du skrive direkte i blanketterne (i Excel-format) og sende dem via e-mail:

Udfyld blanketten, og send den til Økonomiafdelingen.

 

TR-arrangementer m.v.

TR og TR-suppleanter kan få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel, når de deltager i TR-kurser, TR-kollegier, TR-temadag m.v. Hvis man vælger bil gælder skal refusionsblanket til bil udfyldes, men der vil maks. blive refunderet, hvad der svarer til billigste offentlige transport (rejsekortprisen). Brug af fly er alene efter forudgående aftale. 

Til Generalforsamling og Fagligt Landsmøde dækkes kun udgifter til transport for tillidsrepræsentanter. Såfremt tillidsrepræsentanten ikke kan deltage, kan TR-suppleanten få overdraget tilskuddet.

Klubber

Det er fortsat muligt at få klubtilskud fra forbundet. Tilskuddet tildeles for 1 år ad gangen, når forbundet har modtaget regnskab gældende for året før. Klubberne skal dog være særlig opmærksomme på, at de selv skal gemme bilag i fem år.

Politisk arbejde

Medlemmer, der deltager i HB-arbejdet, HB-arbejdsgrupper, Bladudvalg, Faggruppebestyrelser, Ansættelsesgruppebestyrelser, konferencer, møder m.v., der skal have dækket transportomkostninger, skal ligeledes anvende ovenstående blanketter.