Gå til sidens indhold

Refusionsblanketter

Refusion af omkostninger

Af skattemæssige årsager har vi været nødsaget til at ændre fremgangsmåde, når du skal have refunderet de udgifter, du har haft i forbindelse med aktiviteter knyttet til Bibliotekarforbundet.

Det vil derfor fremover være nødvendigt, at Bibliotekarforbundet modtager dokumentation for transportomkostninger.

Så vi må bede dig om at gøre brug af følgende:

OBS: Transport i egen bil er kun i særlige situationer, hvor det vil være helt uhensigtsmæssigt at tage det offentlige. Der opfordres til samkørsel.

Den relevante refusionsblanket med kopi af bilag, udskrives, underskrives og returneres til:

Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

eller sendes via e-mail med indscannet bilag til Økonomiafdelingen.

Vil du helst være fri for at printe, udfylde og sende ind, kan du skrive direkte i blanketterne (i Excel-format) og sende dem via e-mail:

Udfyld blanketten, og send den til adressen: Økonomiafdelingen.

TR-arrangementer m.v.

TR og TR-suppleanter kan få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel, når de deltager i TR-kurser, TR-kollegier, TR-temadag m.v.

Til Generalforsamling og Fagligt Landsmøde dækkes kun udgifter til transport for tillidsrepræsentanter. Såfremt tillidsrepræsentanten ikke kan deltage, kan TR-suppleanten få overdraget tilskuddet.

Klubber

Det er fortsat muligt at få klubtilskud fra Bibliotekarforbundet. Tilskuddet tildeles for 1 år ad gangen, når Bibliotekarforbundet har modtaget regnskab gældende for året før. Klubberne skal dog være særlig opmærksomme på, at de selv skal gemme bilag i fem år.

Politisk arbejde

Medlemmer, der deltager i HB-arbejdet, HB-arbejdsgrupper, Bladudvalg, Faggruppebestyrelser, Ansættelsesgruppebestyrelser, konferencer, møder m.v., der skal have dækket transportomkostninger, skal ligeledes anvende ovenstående blanketter.