Gå til sidens indhold

Pressekort

Forbundet Kultur og Information tilbyder pressekort til medlemmer, der har relevant beskæftigelse.

Udstedelsen foregår ud fra disse kriterier:

 • Forbundet Kultur og Information forestår udstedelse af pressekort til medlemmer efter begrundet ansøgning til forbundet, der udsteder kort i et administrativt samarbejde med Dansk Journalistforbund.
 • Kriterier for at kunne få pressekort er at medlemmet arbejder som kommunikations- eller informationsmedarbejder eller på anden vis med journalistisk arbejde. Studerende på relevant studie (kandidatniveau) / med relevant studiearbejde kan også få udstedt pressekort. Arbejdet skal være lønnet og have et omfang svarende til minimum 15 timer pr. uge.
 • Pressekortet giver erfaringsmæssigt adgang til f.eks. udstillinger, pressemøder, interview med politikere og embedsmænd m.v.
 • Pressekort udstedes for 3 år ad gangen.
 • Pressekortet koster 500 kroner, sammensat af et depositum på 400 kroner og et ekspeditionsgebyr på 100 kroner. Ved fornyelse af kortet opkræves et nyt ekspeditionsgebyr. De 500 kroner forventes betalt af arbejdsgiver.
 • Ved jobskifte til andet arbejde end ovenstående, eller ved ledighed eller udmeldelse af Forbundet Kultur og Information - eller hvis pressekortet ikke længere ønskes anvendt - skal kortet returneres til Forbundet Kultur og Information, hvorefter depositummet (400 kroner) returneres.

Ansøgning om pressekort

Ansøgning sker ved at udfylde ansøgningsskemaet (PDF-fil) og indsende det til Forbundet Kultur og Information vedlagt:

 1. Pasfoto i farver (3,4 x 4,5 cm.).
 2. Dokumentation for stillingsbetegnelse
 3. Ansættelseskontrakt
 4. Jobbeskrivelse
 5. Evt. dokumentation for selvstændig virksomhed

Pressekortet udstedes gennem Dansk Journalistforbund (DJ).