Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Kontingent

Størrelsen på det kontingent, du skal betale for dit medlemsskab af Forbundet Kultur og Information, afhænger af flere ting. Der er nemlig forskel på kontingentsatsen, alt efter om du er faguddannet eller ej, om du er fuldtidsansat, deltidsbeskæftiget eller ledig, om du er færdiguddannet eller studerende, eller om du har bopæl i Danmark eller i Grønland. Kontingentopkrævningen sker kvartalsvis (pr. 1. november, februar, maj og august). Evt. overskydende kontingent overføres via NemKonto.

Forbundet Kultur og Information indberetter det faglige kontingent til SKAT, dette gælder også efterlønsmodtagere, tjenestemandspensionister og førtidspensionister, men ikke øvrige pensionister.

Kontingentsatserne er fastsat på Forbundet Kultur og Informations generalforsamling. 

 

     
Kategori Beskæftigelsesvilkår Kr. pr. kvartal Kr. pr. måned
       
 Ordinær ansættelse Fuldtidsansat, ansat over 30 timer pr. uge  1.817 606
  Deltidsansat, ansat 8 - 30 timer pr. uge 1.454 485
       
Job med løntilskud Flexjob Konkret vurdering Konkret vurdering
  Job med løntilskud, individuel sats 1.092 364
  Job med løntilskud, lav sats 908 303
       
Grønland Ansat på Grønland 1.454 485
  Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar 606 202
       
Ledig Ledig på individuel sats 1.092 364
  Ledig på lav sats 908 303
  Ledig med tabt dagpengeret 3 1
  Ledighedsydelse / Arbejdsmarkedsydelse  Konkret vurdering  Konkret vurdering 
       
Orlov fra ansættelse

Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats 

Barselsorlov med dagpenge

908

1.092

303

 364

Dimittend 
(første seks måneder)
Første seks måneder som dimittend 
(indmeldelse senest tre måneder efter dimission)
91 30
       
Studerende Første tre måneder er gratis 91 30
       
Passiv Passiv, aktiv uden forbundets område 606 202
  Pensionist / Efterlønsmodtager 181 60
  Førtidspensionist  Konkret vurdering   Konkret vurdering

Ændringer vedrørende løn- og ansættelsesforhold skal løbende oplyses til forbundet. 

Du kan opdatere dine oplysninger på Mit BF