Gå til sidens indhold

Kontingent

Hvad koster et medlemskab hos os? Det afhænger af din situation. Husk at opdater dine oplysninger under 'Mit KI', hvis dit arbejdsliv- eller studieliv ændrer sig.

Hvis du er indmeldt i forbindelse med vores '3 måneders gratis fagforening'-kampagne, betaler du ikke kontingent i perioden. Perioden løber over den måned, du bliver indmeldt + de næste tre måneder. Derefter træder nedenstående kontingent i kraft. Du kan melde dig ud uden varsel indtil den sidste dag af kampagneperioden. Hvis du udmelder dig senere, bliver du omfattet af KI’s almindelige opsigelsesvarsler som beskrevet i vedtægterne. Tilbuddet gælder nye medlemmer af KI eller såfremt du ikke har været medlem af KI i mindst 12 måneder. Tilbuddet kan benyttes maks. to gange.

Størrelsen på det kontingent, du skal betale for dit medlemskab, afhænger af flere ting, eksempelvis om du er faguddannet eller ej, om du er fuldtidsansat, deltidsbeskæftiget eller ledig, færdiguddannet eller studerende, og om du har bopæl i Danmark eller i Grønland.

Kontingentopkrævningen sker kvartalsvis 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Evt. overskydende kontingent overføres via NemKonto.

Kontingentsatserne er fastsat på Forbundet Kultur og Informations generalforsamling. 

Skattefradrag


Du får skattefradrag for dine kontingenter og indbetalinger til fagforening og a-kasse på op til 6.000 kr. Vi indberetter dit faglige kontingent til SKAT. Vi indberetter også for efterlønsmodtagere, tjenestemandspensionister og førtidspensionister, dog ikke øvrige typer pensionister. Læs mere på SKATs hjemmeside om fradrag for fagforeninger.

 

Kontingentoversigt

     
Kategori Beskæftigelsesvilkår Kr. pr. kvartal Kr. pr. måned
       
 Ordinær ansættelse Fuldtidsansat, ansat over 30 timer pr. uge  1.928 642
  Deltidsansat, ansat 8 - 30 timer pr. uge 1.544 515
       
Job med løntilskud Flexjob Konkret vurdering Konkret vurdering
  Job med løntilskud, individuel sats 1.159 386
  Job med løntilskud, lav sats 964 321
       
Grønland Ansat på Grønland 1.544 515
  Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar 643 214
       
Ledig Ledig på individuel sats 1.159 386
  Ledig på lav sats 964 321
  Ledig med tabt dagpengeret 3 1
  Ledighedsydelse / Arbejdsmarkedsydelse  Konkret vurdering  Konkret vurdering 
       
Orlov fra ansættelse Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats 964 321
  Barselsorlov med dagpenge 1.159 386
Dimittend 
(første seks måneder)
Første seks måneder som dimittend 
(indmeldelse senest tre måneder efter dimission)
96 32
       
Studerende Første 12 måneder er gratis 96 32
       
Passiv Passiv, aktiv uden forbundets område 643 214
  Pensionist / Efterlønsmodtager 192 64
  Førtidspensionist  Konkret vurdering   Konkret vurdering

 

Har din situation ændret sig?

Du skal løbende oplyse os om ændringer vedrørende løn- og ansættelsesforhold. Du kan opdatere dine oplysninger på Mit KI