Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold

Kontingent

Hvad koster et medlemskab hos os? Det afhænger af din situation. Husk at opdater dine oplysninger under 'Mit KI', hvis dit arbejdsliv- eller studieliv ændrer sig.

Størrelsen på det kontingent, du skal betale for dit medlemsskab, afhænger af flere ting, eksempelvis om du er faguddannet eller ej, om du er fuldtidsansat, deltidsbeskæftiget eller ledig, færdiguddannet eller studerende, og om du har bopæl i Danmark eller i Grønland.

Kontingentopkrævningen sker kvartalsvis 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Evt. overskydende kontingent overføres via NemKonto.

Kontingentsatserne er fastsat på Forbundet Kultur og Informations generalforsamling. 

Skattefradrag


Du får skattefradrag for dine kontingenter og indbetalinger til fagforening og a-kasse på op til 6.000 kr. Vi indberetter dit faglige kontingent til SKAT. Vi indberetter også for efterlønsmodtagere, tjenestemandspensionister og førtidspensionister, dog ikke øvrige typer pensionister. Læs mere på SKATs hjemmeside om fradrag for fagforeninger.

 

Kontingentoversigt

     
Kategori Beskæftigelsesvilkår Kr. pr. kvartal Kr. pr. måned
       
 Ordinær ansættelse Fuldtidsansat, ansat over 30 timer pr. uge  1.853 618
  Deltidsansat, ansat 8 - 30 timer pr. uge 1.484 495
       
Job med løntilskud Flexjob Konkret vurdering Konkret vurdering
  Job med løntilskud, individuel sats 1.114 371
  Job med løntilskud, lav sats 926 309
       
Grønland Ansat på Grønland 1.484 495
  Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar 618 206
       
Ledig Ledig på individuel sats 1.114 371
  Ledig på lav sats 926 309
  Ledig med tabt dagpengeret 3 1
  Ledighedsydelse / Arbejdsmarkedsydelse  Konkret vurdering  Konkret vurdering 
       
Orlov fra ansættelse Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats 926 309
  Barselsorlov med dagpenge 1.114 371
Dimittend 
(første seks måneder)
Første seks måneder som dimittend 
(indmeldelse senest tre måneder efter dimission)
92 31
       
Studerende Første tre måneder er gratis 92 31
       
Passiv Passiv, aktiv uden forbundets område 618 206
  Pensionist / Efterlønsmodtager 185 62
  Førtidspensionist  Konkret vurdering   Konkret vurdering

 

Har din situation ændret sig?

Du skal løbende oplyse os om ændringer vedrørende løn- og ansættelsesforhold. Du kan opdatere dine oplysninger på Min side