Gå til sidens indhold

Virksomhedspraktik

Læs om virksomhedspraktik - formål, indhold og betingelser

Virksomhedspraktik er et beskæftigelsespolitisk tiltag for at få ledige i job. Med virksomhedspraktik kan en ledig evt. afprøve et fagområde eller sine kompetencer.

Tilbud om virksomhedspraktik er til personer, som er ledige og personer, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik på en offentlig eller privat virksomhed, jf. kapitel 11 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats .

Etablering af praktikken sker via jobcentret i hjemkommunen.

I praktikperioden er man ikke ansat på virksomheden, men får udbetalt de samme ydelser som under ledighed. Man skal altså ikke have ansættelseskontrakt eller løn efter overenskomst og aftaler. Dog gælder arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Praktikken kan højst vare 4 uger, hvis man får dagpenge. Der er dog mulighed for at få virksomhedspraktik i længere perioder (op til 13 uger eller mere), hvis man falder ind under øvrige bestemmelser i lovgivningen (f.eks. er på kontanthjælp eller sygedagpenge). Der giver ikke tilskud til arbejdspladsen.

Er der en daglig transport mellem bopæl og arbejdssted på mere end 24 km retur, er der mulighed for at få transportgodtgørelse for de kilometer, der ligger udover 24 km. Kontakt jobcentret.

Der er ikke som ved løntilskudsjob krav om merbeskæftigelse.

Derimod er der på sammen måde, som ved ansættelse med løntilskud, krav om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud.

På blanket (AB 131) skal repræsentanten for medarbejderne bekræfte følgende:
• Har spørgsmålet om virksomhedspraktikken været drøftet (kun hvis over 13 uger)?
• Er repræsentanter for de ansatte eneste i afgrænsning af virksomheden?
• Er virksomhedens ansatte eneste i, at betingelserne for forholdstalskravet et opfyldt?

SU/MED-aftalerne og rammeaftale om det sociale kapitel indebærer, at der skal fastsættes overordnede retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige samt fastsættes bestemmelser om tilrettelæggelse af forløb, jobbeskrivelser, introduktionsbehov mv

Der kan søges om tilskud til hjælpemidler f.eks. til arbejdsredskabet og mindre arbejdspladsindretninger og mentor.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering