Gå til sidens indhold

Tillæg til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Ved OK08 blev det aftalt, at der skal indgås aftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter.

Forudsætningen for tillægget er, at tillidsrepræsentanten varetager en række funktioner og opgaver i det lokale forhandlings- og medbestemmelsessysstem og medvirker ved forhandling og aftale af lokale aftaler vedr. eks. løndannelse, seniorordninger og arbejdstid m.v. jf. Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter. Derudover er der mulighed for at indgå aftale om lønkompensation for manglende lønudvikling og/eller kvalifikationstillæg.