Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der ydes rådighedstillæg til fuldmægtige m.m., der påtager sig en rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på indtil 20 timer pr. kvartal.

Rådighedstillægget udgør pr. 1. april 2021:

Anciennitet              Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2021

1.-3. år                              36.700                        40.774,76

4.-6. år                              41.900                        46.552,12

7.-8 år                               48.500                        53.884,91

9. år og efterflg.              57.000                       63.328,65

Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.

Arbejdsgiveren indbetaler et pensionsbidrag på 9%