Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg

Rådighedstillægget udgør fra 1. april 2022:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2022

1. år                                      35.350                     37.629,16

2.-3. år                                  40.592                     43.209,13

4.-5. år                                  46.506                     49.504,43

6.-7. år                                  53.092                     56.515,05

8.år og efterflg.                  66.533                     70.822,65

 

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.