Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg

Rådighedstillægget udgør fra 1. april 2021:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2021

1. år                                      35.350                     37.510,70

2.-3. år                                  40.592                     43.073,10

4.-5. år                                  46.506                     49.348,59

6.-7. år                                  53.092                     56.337,14

8.år og efterflg.                  66.533                     70.599,70

 

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.