Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg

Rådighedstillægget udgør fra 1. april 2020:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2020

1. år                                    35.350                     37.084,80

2.-3. år                                40.592                     42.584,05

4.-5. år                                46.506                     48.788,28

6.-7. år                                53.092                     55.697,49

8.år og efterflg.                    66.533                     69.798,11

 

Rådighedstillægget udgør fra 1. oktober 2020:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. oktober 2020

1. år                                    35.350                     37.231,46

2.-3. år                                40.592                     42.752,46

4.-5. år                                46.506                     48.978,07

6.-7. år                                53.092                     55.917,76

8.år og efterflg.                    66.533                     70.074,15

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.