Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg

 

Rådighedstillægget udgør pr.  1. april 2021:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2021

1. år                                       25.069,50                36.170,17

2.-3. år                                   28.787,03                41.533,81

4.-5. år                                   32.981,16                47.585,09

6.-7. år                                   37.651,91                54.324,01

8.år og efterfølgende         47.184,03                 68.076,93

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.