Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg

 

Rådighedstillægget udgør pr.  1. april 2020:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2020

1. år                                   26.300                     35.812,05

2.-3. år                               30.200                     41.122,59

4.-5. år                               34.600                     47.113,96

6.-7. år                               39.500                     53.786,13

8.år og efterfølgende           49.500                      67.402,91

 

Rådighedstillægget udgør pr.  1. oktober 2020:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2020

1. år                                   26.300                     35.812,05

2.-3. år                               30.200                     41.122,59

4.-5. år                               34.600                     47.113,96

6.-7. år                               39.500                     53.786,13

8.år og efterfølgende           49.500                      67.402,91

  

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.

Bemærk, at rådighedstillægget ikke procentreguleres i overenskomstperioden 2018-21.