Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg

 

Rådighedstillægget udgør fra 1. april 2022:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. april 2022

1. år                                       25.069,50                36.524,58

2.-3. år                                   28.787,03                41.940,77

4.-5. år                                   32.981,16                48.060,08

6.-7. år                                   37.651,91                54.856,31,

8.år og efterfølgende         47.184,03                 68.743,97

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.