Gå til sidens indhold

Tillæg

Læs om funktions-og kvalifikationstillæg samt rådighedstillæg og vagttillæg

 • Statsansat

  Tillæg til overenskomstansatte: Udover basislønnen kan der til overenskomstansatte på ny løn aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

  Tillæg til tjenestemænd: Udover basislønnen kan der til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte på ny løn aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område. 

  Rådighedstillæg ydes til fuldmægtige m.m., der påtager sig en rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på indtil 20 timer pr. kvartal.

  Se desuden Forbundet Kultur og Informations vejledning om resultatløn

 • Ansat i regioner

  Tillæg til overenskomstansatte: Udover basislønnen kan der til overenskomstansatte aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område.

  Rådighedstillæg kan forhandles  til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

  Se Forbundet Kultur og Informations vejledning om resultatløn

 • Ansat i kommuner

  Tillæg til overenskomstansatte: Udover basislønnen kan der til overenskomstansatte aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

  Tillæg til tjenestemænd: Udover grundlønnen kan der til tjenestemænd på ny løn aftales lønforbedringer i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område.

  Rådighedstillæg kan forhandles til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb.

  Se Forbundet Kultur og Informations vejledning om resultatløn her.

 • Særligt for tillidsrepræsentanter

  Staten: 

  Som Forbundet Kultur og Informations tillidsrepræsentant har du ved Ny Løn forhandlinger mandat til at indgå følgende aftaler om tillæg på det statslige område:

  Funktionstillæg på minimum kr. 26.700 (31.3.12-niveau) årligt.

  Kvalifikationstilllæg på minimum kr. 11.900 (31.3.12-niveau) årligt.

  Det kan aftales, at tillæg gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad eller den tid, man anvender på en bestemt funktion.

  Hvis ovennævnte minimumsniveauer ikke kan opnås, anbefales det at kontakte forbundet.

  Kommuner: 

  Som Forbundet Kultur og Informations tillidsrepræsentant har du ved Ny Løn forhandlinger mandat til at indgå følgende aftaler om tillæg på det kommunale område:


  Funktionstillæg på minimum kr. 28.700 (31.3.2018-niveau) årligt.

  Kvalifikationstilllæg på minimum kr. 12.800 (31.3.2018-niveau) årligt.

  Det kan aftales, at tillæg gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad eller den tid, man anvender på en bestemt funktion.

  Hvis ovennævnte minimumsniveauer ikke kan opnås, anbefales det at kontakte forbundet. 

  Tillæg til tillidsrepræsentanter i kommunerne.