Gå til sidens indhold

Konsulentarbejde

Anbefaling

Honorering for konsulentarbejde er ikke reguleret af overenskomster eller aftaler, hvorfor det er op til den enkelte at forhandle sig frem til et fornuftigt honorar.

Forbundet Kultur og Information har ikke fastsat nogen vejledende minimumstakst men anbefaler en timeløn på minimum 1 promille af årslønnen i en tilsvarende stilling på normale ansættelsesvilkår.

Når du derfor skal fastsætte dit honorar for den aftalte opgave, skal du – alt efter opgavens karakter og varighed - tage højde for, at du selv skal finansiere ferie, efteruddannelse, pension m.m. Afhængig af geografien bør du også overveje at få dækket transportomkostninger.