Gå til sidens indhold

Opsigelsesvarsler

Læs om opsigelsesvarsler - både din egen og arbejdsgivers, få tips til jobsøgning

 • Offentligt ansat

  Din opsigelsesfrist afhænger af om du er overenskomstansat eller tjenestemandsansat. Frister for overenskomstansatte er reguleret af funktionærloven.

  Du siger selv op
  Overenskomstansatte har et opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren på én måned til en måneds udgang. Hvis du eksempelvis siger din stilling op den 10. marts, udløber dit opsigelsesvarsel den 30. april.  Der gælder forkortede varsler i prøveperioder; men prøvetid skal særskilt aftales. Der vil i så fald typisk aftales et gensidigt varsel på 14 dage, som gælder både når du selv siger og eller hvis du bliver sagt op af arbejdsgiver.

  Tjenestemænd er opfattet af tjenestemandslovgivning og har et varsel på 3 måneder over for arbejdsgiveren til en måneds udgang.

   

  Du bliver sagt op af din arbejdsgiver
  Der gælder helt specielle beskyttelsesregler og pensionsregler for tjenestemænd, se mere her, men selve varslet er på 3 måneder til en måneds udgang. Arbejdsgivers opsigelsesfrister for overenkomstansatte fremgår af tabellen nedenfor. Varslets længde afhænger af, hvor længe du har været ansat.

   


  Ansættelsesperiode

  Varsel for overenskomsansatte

  Inden 3 måneds prøveansættelse

   

   

  14 dage (opsigelse inden udgangen af 2 ½ måned)

   

   

  Under 6 måneder   

  1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned)

   

   

  6 måneder - 3 år

   

   

  3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)

   

   

  3 år - 6 år

   

   

  4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)

   

   

  6 år - 9 år

   

   

  5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)

   

   

  9 år og derover

   

   

  6 måneder (opsigelse efter af 8 år og 7 måneders ansættelse)

   

 • Privatansat

  Hvis intet andet er aftalt (jf. ansættelseskontrakten) er opsigelsesfrister reguleret af funktionærloven.

  Du siger selv op
  Medarbejdere på individuel kontrakt har et opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren på én måned til en måneds udgang. Hvis du eksempelvis siger din stilling op den 10. marts, udløber dit opsigelsesvarsel den 30. april. Privatansatte kan også aftale et forlænget opsigelsesvarsel i deres ansættelseskontrakt, som så vil være gældende. Der gælder forkortede varsler i prøveperioder; hvis intet andet er aftalt, har du kun en dags varsel. Der kan også typisk være aftalt et gensidigt varsel på 14 dage, som gælder både når du sel vsiger og eller hvis du bliver sagt op af arbejdsgiver.

  Du bliver sagt op af din arbejdsgiver
  Arbejdsgivers opsigelsesfrister fremgår af tabellen nedenfor. Varselts længde afhænger af, hvor længe du har været ansat. Privatansatte kan godt have aftalt forlængede opsigelsesvarsler, som i så fald vil fremgå af ansættelseskontrakten.


  Ansættelsesperiode

  Varsel

  Inden 3 måneds prøveansættelse

   

   

   

  14 dage (opsigelse inden udgangen af 2 ½ måned)

   

   

   

  Under 6 måneder   

  1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned)

   

   

   

  6 måneder - 3 år

   

   

   

  3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)

   

   

   

  3 år - 6 år

   

   

   

  4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)

   

   

   

  6 år - 9 år

   

   

   

  5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)

   

   

   

  9 år og derover

   

   

   

  6 måneder (opsigelse efter af 8 år og 7 måneders ansættelse)