Gå til sidens indhold

MUS-samtaler

Læs om hvad MUS-samtalen kan bruges til - og hvordan du forbereder dig

En MUS-samtale er en "Medarbejder-Udviklings-Samtale" med henblik på at sikre den enkelte medarbejder en god arbejdssituation samt generelt gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt.

Brug derfor din MUS-samtale aktivt som en del af din karriere- og kompetenceudvikling. En MUS-samtale bør gennemføres årligt. Samtalen bør ske mellem medarbejderen og den nærmeste overordnede leder.

Det er vigtigt, at både du og din chef forbereder jer på samtalen. Nogle arbejdspladser har som led i deres personalepolitik udviklet skemaer med spørgsmål og emner, så I har en fælles forståelse af, hvad der skal snakkes om under samtalen. Det kan fx handle om hvilke arbejdsopgaver, du vil have fremover, hvem du ønsker at arbejde sammen med, og dine ønsker og behov, når det handler om efteruddannelse.

Forberedelse
Start med at skrive ned, hvordan du umiddelbart synes det går og formulér dine ønsker til forandringer - f.eks. om du ønsker nye arbejdsopgaver eller projekter, andre arbejdsformer, nye samarbejdspartnere, rotation internt i virksomheden, kurser o.lign.

Hvis du tidligere har været til MUS-samtale på din arbejdsplads, kan du se på referatet og vurdere, hvad der er blevet fulgt op på, og hvad der mangler at blive fuldt op på. Tag inden ny samtale stilling til hvilke af disse udestående hængepartier du stadig mener er aktuelle. Husk at skrive din tanker ned, så alt dét, du synes er vigtigt, bliver taget op i løbet af samtalen.

Samtalen
Under selve samtalen skal du forsøge at argumentere fremadrettet vedr. dine ønsker og planer. Argumenter evt. med, hvilke fordele din arbejdsplads vil opnå, hvis du udvikler dine kompetencer. Det er også en god idé at bede din chef om en vurdering af din indsats, samt af dine stærke og svage sider. Det kan give dig gode input i forhold til at sætte ord på dine kompetencer og inspiration til at afklare dine efteruddannelses- og kompetenceudviklingsønsker.

Efter samtalen
Der skal laves et kort referat af samtalen, hvor de aftaler du og din chef laver, bliver nedfældet. Alle væsentlige beslutninger bør noteres. Du (og din chef) bør følge op på referatet løbende - gerne kvartalsvis.

Få mere inspiration:

  • MUS (Kompetencesekretariatet)

På Kompetencesekretariatets hjemmeside kan du læse mere om MUS. Her kan du også finde redskaber og værktøjer til den anerkendende MUS-samtale.