Gå til sidens indhold

Basisløn for special- og chefkonsulenter

Specialkonsulenter udfører typisk arbejde på et særligt højt fagligt niveau eller arbejde af særligt krævende karakter.  Tilsvarende gælder for chefkonsulenter, men de i har ofte tillige koordinerende opgaver og i sjældne tilfælde egentlige ledelsesopgaver overfor andre akademikere.

 

Aflønning
Special- og chefkonsulenter aflønnes efter forhandling inden for et særligt basisløninterval. De er således ikke omfattet basislønforløbet i § 4 stk.1 i AC-overenskomsten, men er derimod omfattet af overenskomstens bilag 4. 

Basisløninterval  (1. oktober 2022-niveau)

                                               Pr. år                              Pr. måned

Specialkonsulent                     512.867  - 537.348 kr.        42.738,91  - 44.779,00 kr.

Chefkonsulent                         552.037 -  581.413,79 kr.   46.003 – 48.451 kr.

 

Special- og chefstillinger er ikke omfattet af bilag 8 i AC-overenskomsten vedr. forhandlingssystemet. 

Engangsvederlag  aftales direkte mellem ledelse og den ansatte.

Varige og midlertidige kvalifikations- og funktionstillæg aftales også mellem ledelse og den ansatte, som kan vælge at lade sig bistå af den faglige organisation. Resultatet af forhandlingen skal efterfølgende indsendes til den faglige organisation til godkendelse

Special- og chefkonsulentstillinger kan i det nye lønsystem oprettes lokalt.  Der aftales mellem den lokal ledelse og tillidsrepræsentanten, om en stilling skal aflønnes som special- eller chefkonsulent. Nye stillinger kan ikke slås op, før der er enighed om, hvorvidt der er tale om en special- eller chefkonsulentstilling.