Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der ydes rådighedstillæg til fuldmægtige m.m., der påtager sig en rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på indtil 20 timer pr. kvartal.

 

Rådighedstillægget udgør pr. 1. oktober 2022:

Anciennitet              Årligt grundbeløb         Pr. 1. oktober 2022

1.-3. år                              36.700                        41.742,98

4.-6. år                              41.900                        47.657,52

7.-8 år                               48.500                        55.164,43

9. år og efterflg.                57.000                        64.832,42

Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.

Arbejdsgiveren har tidligere indbetaler et pensionsbidrag på 9%.

Pensionsbidraget af rådighedstillægget udgør 12,5 %