Gå til sidens indhold

Løn for tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår

Pr. 1. oktober 2000 indgik Forbundet Kultur og Information (dengang: BF) og Finansministeriet en aftale om statslige tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende bibliotekarers overgang til nyt lønsystem.

Aftalen omfatter samtlige, der nyansættes som tjenstemandsansatte bibliotekarer op til lønramme 34, samt allerede ansatte tjenestemænd, der vælger at overgå til det nye lønsystem.

Det nye lønsystem består af to elementer: en centralt aftalt basisløn og en tillægsdel.

Basislønnen består af 4 trin, og indplacering på basislønforløbet sker efter uddannelse og i forhold til opnået anciennitet. Alle løntrin er et-årige.

Udover basislønnen kan der aftales tillæg.

Aftalen er senest revideret i 2022.