Gå til sidens indhold

Løn for overenskomstansatte

Lønsystemet for overenskomstansatte består af to elementer: en centralt aftalt basisløn og en tillægsdel.

Basislønnen på den fællesakademiske overenskomst (Ny løn) består af 8 trin og indplacering på basislønforløbet sker efter uddannelse og i forhold til opnået anciennitet.

Bibliotekarer indplaceres på trin 1,2,4,4, 5,7. Trin 4 er to-årigt. Kandidater, herunder cand.scient.bibl.'ere, indplaceres på trin 4,4,5,6,8 Trin 4 er to-årigt.

Såfremt der ansættes bachelorer indplaceres de på trin 1, 2, 4, 4, 5. Trin 4 er to-årigt.

Udover basislønnen skal der tages stilling til om, der skal aftales tillæg